آیا برد هوشمند می تواند یک معلم ضعیف را به معلم خوب تبدیل کند؟

آیا برد هوشمند می تواند یک معلم ضعیف را به معلم خوب تبدیل کند؟

نقش برد هوشمند در آموزش

معلم ضعیف کیست؟ معلم ضعیف کسی است که هنوزبه هنر تدریس مسلط نیست . تلاشهای این دسته از معلمان اثر اندکی بر فراگیران دارد.از این جهت که به جای اینکه مهارت یادگیری را به دانش آموزان شان بیاموزد، آن ها را به سمت از حفظ کردن برخی اطلاعات سوق می دهد.برد هوشمند عصای سحر و جادو نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که داشتن صرف یک برد هوشمند در سر کلاس درس، به طور معجزه آسایی معلمی را تبدیل به یک معلم خوب کند.


یک معلم خوب کسی است که در به تفکر واداشتن دانش آموزان موفق باشد و کلاس را به مباحث هدفمندی سوق دهد. و برد هوشمند ابزار قدرتمندی در دست اینچنین معلمی است.

مهارت های پایین معلم

هنگامی که یک معلم ضعیف از برد هوشمند به عنوان یک تخته سیاه یا پروژکتور مجلل استفاده می کنند،دیگر  هیچ تاثیری ندارد و فقدان مهارتهای تدریس معلم را جبران نمی کند.
با این حال،برد هوشمند دارای پتانسیل بسیار زیادی برای کمک به معلمان برای حرفه ای شدنشان دارد. می توان آن را به عنوان ابزاری برای بهبود مهارت های تدریس یک معلم ضعیف و کم تجربه به حساب آورد. به طور مثال، معلم می تواند از مواد درسی تدوین شده توسط یک معلم ماهر استفاده کند و در این پروسه تمرین خوبی را بیاموزد. یک معلم ضعیف که قصد پیشرفت کردن را دارد نه تنها ازمحتویات آموزشی استفاده می کند ، بلکه روش های تدریس مورد استفاده یک معلم خوب را هم نمونه برداری می کند.
آموزش و پرورش، مدیران مدرسه و فروشندگان برد هوشمند باید خاطر نشان کنند که جدای از داشتن یک برد هوشمند در سر کلاس، استفاده موفقیت آمیز از این دستگاه هم مهم، و با اهمیت به شمار می رود. در غیر اینصورت نصب تخته هوشمند بدون یاری رساندن به معلمان ضعیف به منظور توسعه مهارت های آموزش پایه ، فقط هدر دادن پول است.
منبع : +

سایر مطالب مرتبط:

درباره نویسنده :