اسپیلاتور

اسپیلاتور یا اسپلیتر VGA دستگاهی است که سیگنال وی جی ای را تکثیر می‌کند . به عبارت دیگر، یک ورودی VGA را گرفته و آن را به خروجی‌های متعدد وی جی ای تقسیم می‌نماید.

تصویر اول اتصال بدون استفاده از اسپلیتر را نشان داده و تصویر بعدی اتصال دو مانیتور از طریق یک اسپلیتر وی جی ای را نشان می‌دهد.

اسپیلاتور
اسپیلاتور

مقاله مرتبط: منظور از اسپلیتر/ اسپیلاتور وی جی ای چیست؟ (VGA splitter)

مشاهده همه 9 نتیجه