Posted on

پروژکتورهای پرتاب /برد کوتاه

برد کوتاه و فوق العاده کوتاه

 ایجاد تصاویر بزرگ در فضای محدود

پروژکتورهایی با امکان پرتاب یا به اصطلاح درست تر برد کوتاه(short throw)  و یا با ویژگی برد فوق العاده کوتاه (ultra short throw) تصاویر بزرگی را در یک فضای محدود ،بدون نگرانی از سایه افتادن روی تصویر یا افتادن نور پروژکتور در چشم  کاربر پخش می کنند. Continue reading پروژکتورهای پرتاب /برد کوتاه