هزینه ی ارسال چقدر است؟

هزینه ی ارسال چقدر است؟

هزینه ی ارسال خرید های بالای ۳۰۰ هزار تومان (مجموع سبد خرید) برای تمام کشور رایگان می باشد.
هزینه ی ارسال خرید های زیر ۳۰۰ هزار تومان (مجموع سبد خرید) برای تمام محصولات ۱۵ هزار تومان می باشد.