هزینه ی ارسال چقدر است؟

هزینه ی ارسال چقدر است؟

هزینه ی ارسال خرید های بالای 300 هزار تومان (مجموع سبد خرید) برای تمام کشور رایگان می باشد.
هزینه ی ارسال خرید های زیر 300 هزار تومان (مجموع سبد خرید) برای تمام محصولات 15 هزار تومان می باشد.