Posted on

نسبت زوم و فاصله پرتاب در ویدئو پروژکتور

فاصله ویدئو پروژکتور از صفحه نمایش

فاصله  ویدئو پروژکتور از صفحه نمایش

در مقاله زیر به تعریف فاصله پرتاب و نسبت زوم و تاثیر آن بر فاصله پرتاب و عرض تصویر در پروژکتورها می‎پردازیم.

 

فاصله پرتاب

فاصله پرتاب یا (Throw Distance) به حد فاصل سر لنز پروژکتور تا صفحه نمایش گفته می شود.
این فاصله تعیین کننده محل قرار گرفتن پروژکتور با توجه به صفحه نمایش در اتاق یا کلاس است. برای هر نوع پروژکتوری ،عرض تصویر با (W) ،فاصله پرتاب (D) و نسبت پرتاب با D/W شناخته می شود. بنابراین به طور مثال رایج ترین نسبت پرتاب پروژکتور ۲.۰ می باشد. منظور این است که به ازاء هر فوت (۳۰.۴۸) عرض تصویر ، لازم است که دو فوت تقریبا (۶۰ سانتیمتر )دورتر قرار بگیرد و یا D/W = 2/1 = 2.0 . Continue reading نسبت زوم و فاصله پرتاب در ویدئو پروژکتور