فاصله ی برد و نسبت پرتاب (برد) در ویدئو پروژکتورها

فاصله ی برد و نسبت پرتاب (برد) در ویدئو پروژکتورها

فاصله ی برد یک پروژکتور تحت عنوان فاصله ی پروژکتور از صفحه نمایش تعریف شده است. از کلمه «برد یا پرتاب»به معنی « پرتاب یا افتادن تصویر بر روی صفحه نمایش» استفاده می شود. فاصله ی برد یک خصوصیت مهم برای یک پروژکتور محسوب گردیده و با حداقل و حداکثر فاصله ای که یک پروژکتور...
پروژکتورهای پرتاب /برد کوتاه

پروژکتورهای پرتاب /برد کوتاه

پروژکتورهایی با امکان پرتاب یا به اصطلاح درست تر برد کوتاه(short throw)  و یا با ویژگی برد فوق العاده کوتاه (ultra short throw) تصاویر بزرگی را در یک فضای محدود ،بدون نگرانی از سایه افتادن روی تصویر یا افتادن نور پروژکتور در چشم  کاربر پخش می کنند.  این پروژکتورها برد...