Posted on

نسبت زوم و فاصله پرتاب در ویدئو پروژکتور

در مقاله زیر به تعریف فاصله پرتاب(برد)  و نسبت زوم و تاثیر آن بر فاصله پرتاب و عرض تصویر در پروژکتورها می‎پردازیم.

فاصله برد (پرتاب)

فاصله برد (پرتاب) که به انگلیسی (Throw Distance) نامیده می شود، به حد فاصل سر لنز پروژکتور تا صفحه نمایش اطلاق می شود.
این فاصله تعیین کننده محل قرار گرفتن پروژکتور با توجه به صفحه نمایش در اتاق یا کلاس است. برای هر نوع پروژکتوری ،عرض تصویر با (W) ،فاصله پرتاب (D) و نسبت پرتاب با D/W شناخته می شود. بنابراین به طور مثال رایج ترین نسبت پرتاب پروژکتور ۲.۰ می باشد. منظور این است که به ازاء هر فوت (۳۰.۴۸) عرض تصویر ، لازم است که دو فوت تقریبا (۶۰ سانتیمتر )دورتر قرار بگیرد و یا D/W = 2/1 = 2.0 . Continue reading نسبت زوم و فاصله پرتاب در ویدئو پروژکتور