پروژکتور های سالنی یا (Large Venue projectors)

پروژکتور های سالنی یا (Large Venue projectors) پروژکتور های سالنی یا (Large Venue projectors) به طور معمول  جهت پخش تصاویر در سالن های نمایش، کلیساها، مساجد، آمفی تئاترها، کلاس های درس بزرگ، نمایشگاه های تجاری، کنسرت ها و سایر رویدادهای بزرگ استفاده می شوند. این دسته از پروژکتورها از روشنایی بالایی برخوردارند و قادرند تصاویر بزرگی برای اهداف گوناگون پخش نمایند. در حال حاضر، در بین تولیدکنندگان اتفاق نظر واحدی