آگاهی از شدت روشنایی یا انسی لومن در هنگام خرید ویدئو پروژکتور

آگاهی از شدت روشنایی یا انسی لومن در هنگام خرید ویدئو پروژکتور شدت روشنایی پروژکتور یکی از مهم ترین مشخصات فنی آن است. حالا شما به چقدر روشنایی نیاز دارید؟ پاسخ به این سوال به شرایطی از جمله نور محیطی، اندازه صفحه/پرده نمایش پروژکتور و به هدف شما، بستگی دارد. در واقع در اینجا هدف شما مهم ترین معیار محسوب شده و باید درباره آن بحث شود. در ابتدا به بررسی