تنظیمات حالت اکو یا صرفه جویی در مصرف انرژی در پروژکتورهای ایسر /Acer Eco Mode

تنظیمات حالت اکو یا صرفه جویی در مصرف انرژی در پروژکتورهای ایسر /Acer Eco Mode نوآوری سازگار با محیط زیست به بهبود اکولوژی می‌انجامند و شامل ایده‌های مختلفی از  جمله پیشرفت تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست تا نوآوری‌های مقبول جامعه در راستای پایداری می‌ گردد. در این راستا، شرکت های تولید کننده ویدئو پروژکتور با هدف کمک به کاهش مصرف انرژی برق و کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی اقداماتی را در