۶ روش برای تصمیم گیری های جدید

۶ روش برای تصمیم گیری های جدید: با فرا رسیدن سال نو همه ما خواسته‌ها و اهدافی داریم که تمایل  داریم در سال بعد به آن عمل کنیم. جالب است بدانید که بررسی آماری تصمیمات سال جدید یا (New Year’s resolution) نشان می دهد، کسانی که به طور صریح و مشخص تصمیم می‌گیرند که کارهایی را در سال جدید انجام بدهند، احتمال اینکه آن کارها را به سرانجام برسانند و عملی کنند خیلی بیشتر است. در