چند نکته در مورد کار با برد هوشمند در کلاس

چند نکته در مورد کار با برد هوشمند در کلاس همیشه در هنگام استفاده از وسایل کمک آموزشی همچون برد هوشمند نکات و راهکارهایی وجود دارد که به آموزش بهتر کمک می‎کند. در ادامه مطلب به چند نکته مهم اشاره می کنیم: مطمئن شوید که فضای زیادی در مقابل و هم در طرفین برد هوشمند کلاس وجود دارد؛ به طوری که بتوانید به آسانی اطراف آن بروید و به راحتی به تمام قسمت