نقد و بررسی پروژکتورهای 4k

به قول جیمز باند در کازینو رویال : پروژکتورهای 4K داریم تا 4K ! (این جمله بالا ) به این دلیل است که،برخی از پروژکتورها دارای رزولوشن (وضوح تصویر) واقعی 4K هستند و ازطرفی پروژکتورهایی هستند که (تنها) قادر به پذیرش محتوای 4K می باشند و از تکنیک هایی برای بهبود نتایج حاصله از پروژکتورهای 2K استفاده می کنند. تعریف رزولوشن 4K ۴کی (به انگلیسی: 4K) واژه ای است که برای تعریف تعداد