نصب ویدئو پروژکتور سینمای خانگی در منزل مسکونی

نصبی که مشاهده می کنید در منزلی مسکونی در مشهد اجرا شده. شما برای این کار، می تونید یک اتاق مخصوص در نظر بگیرید و محیطی مشابه به سینما رو در منزلتون داشته باشید و در واقع سینما رو به منزل خودتون ببرید. ویدئو پروژکتور استفاده شده: EPSON Home Cinema 2100 پرده نمایش استفاده شده: SCOPE Electric Projector Screen 200×200 نوشته های مرتبط: نمونه نصب ویدئو پروژکتور در منزل مسکونی