مخفی کردن موقت مطالب از روی پرده نمایش یا برد هوشمند

مخفی کردن موقت مطالب از روی پرده نمایش یا برد هوشمند بعضی اوقات می خواهید دانش آموزانتان به شما توجه کامل داشته باشند اما به مطالب روی پرده نمایش یا برد هوشمند هم نگاه نکنند.برای این منظور  می توانید به طور موقت تمام پنجره های روی دسکتاپ را مخفی کنید: ۱- کلید پنجره را پایین نگه دارید و سپس کلید ‘D’ را فشار دهید . ۲- برای اینکه دوباره پنجره را