Posted on

دانلود محتوای آموزشی در سایت تبیان

 

download
محتوای آموزشی

 

تولید محتوای آموزشی

تولید محتوای آموزشی مناسب و مفید رده های مختلف سنی، یکی از موضوعات و دغدغه های افرادی است که در زمینه آموزش و پژوهش فعالیت دارند. امروزه از طریق دستیابی به منابع عظیم اینترنت، دسترسی به مطالب بسیار آسان شده است. اما استفاده از محتوای آموزشی بومی و همچنین مراجعه به سایت های معتبر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
خوشبختانه در خبری که اخیرا در سایت تبیان درج شده ، وزیر ارتباطات به تشویق برنامه نویسان پرداخته و نوید حمایت آنها را داده است که به بخشی از آن اشاره می کنیم

Continue reading دانلود محتوای آموزشی در سایت تبیان