جذابیت نقاشی با تخته/برد هوشمند

جذابیت نقاشی با تخته/برد هوشمند امروزه استفاده ازبردهای های هوشمند در آموزش نقاشی به یکی از جذاب ترین روش ها تبدیل شده است. مربیان و معلمان می توانند علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و بخصوص مصرف کاغذ، کودکان و دانش آموزان را به همکاری گروهی ترغیب کنند. به طور مثال هر گروه به ترتیب اولویت از پیش تعیین شده پای تابلو می آیند ودر زمان مشخص شده نقاشی

آیا بردهای هوشمند می توانند جای معلمان را بگیرند؟

آیا بردهای هوشمند می توانند جای معلمان را بگیرند؟ مقدمه : امروزه فناوری های نوین باعث کنار زدن نیروهای انسانی در بخشهایی از صنعت و بخشهای مختلفی نظیر پزشکی ، کشاورزی و غیره می گردند. همیشه این نگرانی وجود دارد که با استفاده از این اختراعات نیروهای انسانی کنار زده شوند و جای آن را روبات ها و دستگاه های پیشرفته بگیرند. همین دستگاه های خود پرداز نمونه عینی مطلب