Posted on

۱۰ روش برای استفاده بهتر از فیلم های آموزشی

educational_video_resources

منبع تصویر +

چرا از منابع تصویری استفاده کنیم ؟ در سال ۱۹۸۳ هوارد گاردنر نظریه هوش چندگانه را مطرح کرد.این نظریه تبدیل به یک درک عمومی شد که در نتیجه آن دانش آموزان با روش های مختلفی یاد می گیرند.بعضی از طریق گوش دادن بهتر یاد می گیرند و بعضی با لمس کردن و دیگران به محرک های بصری مانند منابع تصویری نیاز دارند. در طول این سالها این نظریه تحت بررسی دقیق بسیاری قرار گرفته است.با این وجود فرضیه مهمی که مربیان از این ایده گرفته اند این است که لازم است شیوه های تدریس مان را تغییر دهیم و طیفی از روش های تفویض را در آموزش ترکیب نماییم. در گذشته این طور فکر می کردند که همه دانش آموزان به یک روش مشابه یاد می گیرند به طوری که “یک روش برای همه” می باشد.صرف نظر ازاین که چقدر صحبت یک مدرس مبهم باشد؛ در کل مشغول نگه داشتن یک کلاس مملو از دانش آموز ،آن هم با ۹۰ دقیقه صحبت کردن برای آن ها،دشوار است.این که آیا شما از نسل قدیم یا جدید باشید، راه های زیادی برای ترکیب فن آوری در تدریس به منظور جذاب و مفیدتر کردن تدریس برای دانش آموزان وجود دارد. استفاده از فیلم های آموزشی جای ساده ای برای شروع است. Continue reading ۱۰ روش برای استفاده بهتر از فیلم های آموزشی