۱۰ روش برای استفاده بهتر از فیلم های آموزشی

نویسنده : حبیب الماسیان 2 سال قبل

۱۰ روش برای استفاده بهتر از فیلم های آموزشی چرا از منابع تصویری استفاده کنیم ؟ در سال ۱۹۸۳ هوارد گاردنر نظریه هوش چندگانه را مطرح نمود. طبق این نظریه، دانش آموزان با روش های مختلفی یاد می گیرند. بعضی از طریق گوش دادن بهتر یاد می گیرند و بعضی با لمس کردن و دیگران به محرک های بصری مانند منابع تصویری نیاز دارند. در طول این سالها این نظریه