بیل گیتس و تکنولوژی آموزشی

نویسنده : Masoud 3 سال قبل

تکنولوژی آموزشی    بیل گیتس، در برنامه ای جهت کمک به معلمان در پیدا کردن و به مشارکت گذاشتن فن آوری آموزشی سرمایه گذاری می کند معلمان با استفاده از تکنولوژی می توانند به انواع شیوه های مختلف به دانش آموزان شان جهت عملکرد و یادگیری بهتر کمک کنند. با این وجود مشکل بزرگ این است که اغلب اوقات مدرسان نه می دانند که کجا باید این ابزارها را پیدا