Posted on

بیل گیتس و تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

   بیل گیتس، در برنامه ای جهت کمک به معلمان در پیدا کردن و به مشارکت گذاشتن فن آوری آموزشی سرمایه گذاری می کند

معلمان با استفاده از تکنولوژی می توانند به انواع شیوه های مختلف به دانش آموزان شان جهت عملکرد و یادگیری بهتر کمک کنند. با این وجود مشکل بزرگ این است که اغلب اوقات مدرسان نه می دانند که کجا باید این ابزارها را پیدا کنند و یا اینکه نحوه استفاده از آن را متوجه شده اند!

این درست همان چیزی است که بیل گیتس می خواهد دست یاریش را به سمت شما دراز کند . اخیرا بنیانگذار مایکروسافت سرمایه گذاری چندین میلیون دلاری در سایت گرافیت / Graphite انجام داده است . و با مشارکت بین گیتس و سازمان غیرانتفاعی Common Sense Media منبع رایگانی جهت پیدا کردن اپلیکیشن ها، بازیها و وب سایت های جدید جهت هر چه غنی تر کردن کلاس های معلمان ایجاد کرده است.

Continue reading بیل گیتس و تکنولوژی آموزشی