آشنایی با شرکت ان ای سی (NEC)

آشنایی با شرکت ان ای سی (NEC) در 17 ژوئیه 1899، شرکت با مسئولیت نامحدود نیپون – الکتریک یا Nippon Electric Company ( که به نام NEC Corporation تغییر نام داد و از آوریل سال 1983 به نام NEC هم نامیده  می شود) حاصل اولین سرمایه گذاری مشترک ژاپن با سرمایه خارجی توسط Kunihiko Iwadare با همکاری شرکت آمریکاییWestern Electric Company محسوب می شد.   کونیهیکو متولد سال 1857 در فوکوکا