Posted on

زنگ هوشمند/ Bell Minder

 

وقتی که صحبت ازمدرسه هوشمند به میان می آید، قطعا ابزارها و وسایل جانبی هم برای تسهیل امورات مدرسه به کار می رود که از جمله می توان از “زنگ هوشمند ” یا ” Bell Minder “نام برد. این موضوع در مراکز آموزشی برای اعلام ساعات شروع و پایان کلاس ها از دیرباز نماد نظم و انضباط در مدرسه بوده و اعلام به موقع و بدون تأخیر زنگ یکی از دغدغه های مدیران مراکز آموزشی می باشد. البته در کارگاه ها و کارخانجات نیز شاهد کاربرد این دستگاه هستیم. در حال حاضرزنگ هوشمند به صوت سخت افزاری و نرم افزاری در بازار ایران به فروش می رسد. در اینجا قصد داریم به برخی از ویژگیهای این دستگاه اشاره ای داشته باشیم.

Continue reading زنگ هوشمند/ Bell Minder