درباره ی ریموت کنترل ویدئو پروژکتورها

درباره ی ریموت کنترل ویدئو پروژکتورها ریموت کنترل ها از لوازم جانبی بسیاری از دستگاه ها از جمله ویدئو پروژکتور محسوب می شوند.به دلیل در دسترس بودن و استفاده زیاد، به طور معمول بیشتر در معرض مفقودی یا خرابی قرار می گیرند. از طرفی در بسیاری از محیط های آموزشی و اداری به دلیل نصب سقفی (Ceiling) و در ارتفاع، امکان دسترسی به کلیدهای فرمان دستگاه جهت کم و زیاد