رویای داشتن سینمای خانگی در منزل

رویای داشتن سینمای خانگی در منزل و نکاتی که باید در نظر داشت ویدئو پروژکتور دستگاه کوچکی است که تقریبا به اندازه یک پخش کننده DVD است. بنابراین دستگاه جمع‌وجوری است و تصاویر را در ابعاد بزرگ نمایش می دهد و رویای داشتن سینمای خانگی را محقق می کنند . اما آیا می‌توانیم آنها را جایگزین تلویزیون کنیم و سوال دیگر اینکه آیا در آینده ای نه چندان نزدیک ویدیو