Posted on

روش های نوین تدریس در مقابل روش های سنتی

 university lecture Sept 15.jpg 325 x 243

 

آیا به نظر هنوز جایی برای تدریس سنتی وجود دارد؟

تغییر یافتن شکل تدریس در دانشگاه ها، موضوع داغی است که سال هاست به طور مشترک مورد بحث دانشجویان و اساتید قرار گرفته است.با افزایش سریع عصر دیجیتالی و نوآوری در آموزش، در برهه ای که دانش آموزان از گوشی های هوشمند،تبلت و لپ تاپ به عنوان ابزار یادگیری استفاده می کنند، و با وجود حجم وسیعی از اطلاعات آنلاین موجود،آیا به نظر هنوز جایی برای تدریس سنتی وجود دارد؟
ممکن است برای دهه ها تدریس سنتی، در سالن ها و کلاس ها رواج داشته است، اما شیوه های نوین تدریس در راه هستند. این شیوه های تدریس جدید و خلاقانه تر در حال فاصله گرفتن از روش های سنتی و یادگیری منفعل هستند و به تمرکز بیشتر بر یادگیری فعال گرایش دارند.با این روش دانش آموزان آزادانه با یکدیگر تعامل داشته و در روند درس مشارکت دارند.

بسیاری از مطالعات اشاره به این نکته دارد که شیوه یادگیری مشترک در مدارس ابتدایی، در جایی که بچه ها دور یک میز برای کارکردن بر روی یک مسئله می نشینند، مزایای قابل توجهی برای فراگیران فعال دارد، اما ممکن است که این همکاری با پیشرفت آموزشی آن ها تداوم نداشته باشد. از قضا،همان طور که مهارت های فکری و توانایی های حل مسئله دانش آموزان بیشتر می شود،ممکن است در گذر زمان،غیر فعالتر گردند و به سرخوردگی و واپس زدگی دانش آموزان منجر شود.تدریس سنتی، فرصت تعامل داشتن با همدیگر را از دانش آموزان می گیرد ،اما تلاش های اخیر برای زمینه سازی ایجاد تعامل بیشتر بین دانش آموزان منجر به رضایت بیشتر و بالارفتن مهارت های فکری و افزایش انگیزه آنان شده است. Continue reading روش های نوین تدریس در مقابل روش های سنتی