Posted on

روش های نوین تدریس در مقابل روش های سنتی

آیا به نظر هنوز جایی برای تدریس سنتی وجود دارد؟

تغییر یافتن شکل تدریس در دانشگاه ها، موضوع داغی است که سال هاست به طور مشترک مورد بحث دانشجویان و اساتید قرار گرفته است.با افزایش سریع عصر دیجیتالی و نوآوری در آموزش، در برهه ای که دانش آموزان از گوشی های هوشمند،تبلت و لپ تاپ به عنوان ابزار یادگیری استفاده می کنند، و با وجود حجم وسیعی از اطلاعات آنلاین موجود،آیا به نظر هنوز جایی برای تدریس سنتی وجود دارد؟
ممکن است برای دهه ها تدریس سنتی، در سالن ها و کلاس ها رواج داشته است، اما شیوه های نوین تدریس در راه هستند. این شیوه های تدریس جدید و خلاقانه تر در حال فاصله گرفتن از روش های سنتی و یادگیری منفعل هستند و به تمرکز بیشتر بر یادگیری فعال گرایش دارند.با این روش دانش آموزان آزادانه با یکدیگر تعامل داشته و در روند درس مشارکت دارند. Continue reading روش های نوین تدریس در مقابل روش های سنتی