روش های نوین تدریس در مقابل روش های سنتی

آیا به نظر هنوز جایی برای تدریس سنتی وجود دارد؟ تغییر یافتن شکل تدریس در دانشگاه ها، موضوع داغی است که سال هاست به طور مشترک مورد بحث دانشجویان و اساتید قرار گرفته است.با افزایش سریع عصر دیجیتالی و نوآوری در آموزش، در برهه ای که دانش آموزان از گوشی های هوشمند،تبلت و لپ تاپ به عنوان ابزار یادگیری استفاده می کنند، و با وجود حجم وسیعی از اطلاعات آنلاین