قرار دادن رمز عبور برای ویدئو پروژکتورهای NEC

جهت جلوگیری از روشن شدن ویدئو پروژکتور توسط افراد غیر مجاز ، از  طریق گزینه Menu  تعیین یک keyword یا گذرواژه برای پروژکتور NEC شما امکان پذیر اسنت.هنگامی که رمز انتخاب گردید، به محض روشن کردن پروژکتور یک کادر برای وارد کردن رمز ظاهر خواهد شد. در صورتی که رمز صحیح وارد نشود، پروژکتور قادر به پخش تصویر نمی باشد. توجه: تنظیمات security  با ریست کردن از menu لغو نمی گردد.