چگونه رسانه های اجتماعی در حال تغییر روند آموزش هستند

   در جامعه ای امروزی، رسانه های اجتماعی در زندگی میلیون ها نفر از ما نفوذ پیدا کرده اند. حال ممکن است برخی به مسئله اعتیاد ناسالم این رسانه ها، از جمله شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر بحث داشته باشند.فیس بوکی که در اصل قبل از گسترش یافتن آن به سایر دانشکده های آمریکا پیشینه اش به دانشگاه هاروارد برمی گردد.بنابراین شاید مناسب باشد تا به بررسی