Posted on

نکته های طلایی زندگی و موفقیت

کلید طلایی موفقیت
کلید طلایی موفقیت

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند               چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند (حافظ)

گاهی اوقات یک عبارت یا جمله‌ای دیدگاه ما را نسبت به زندگی تغییر می‌دهد. به قول سهراب سپهری « ما هیچ ، ما نگاه » . در واقع نحوه نگرش ما نسبت به زندگی و اتفاقات آن روش و راه آینده زندگی و موفقیت ما را شکل داده و می‌سازد . نگارنده معتقد است که شنیدن تجربه‌ها و نوع نگاه افراد مشهور و موفق و یا حتی ضرب‌المثل ها به زندگی و کار ،به طرح سوال در ذهن ما منجر می‎شود و این طرح سوال در صورت همت و تلاش ما به جواب خوب خواهد رسید.باید این واقعیت را بپذیریم که شاه کلید آماده ای در کار نیست و خود باید برای زندگی‌مان کلیدی بسازیم .

در ادامه مطلب توجه شما را به برخی از کلیدهای طلایی موفقیت که در روزمرگی های زندگی و کسب و کار به نگرش ما کمک می‌کند جلب می کنم:

Continue reading نکته های طلایی زندگی و موفقیت