تکنولوژی ۳LCD و تفاوت های آن

تکنولوژی ۳LCD و تفاوت های آن

  آیا می دانستید که میزان روشنایی پروژکتور (که معمولا با لومن اندازه گیری می شود) تنها بر اساس نور سفید آن است؟ شاید بیش از ۷۰ درصد از خریداران از این موضوع بی خبرند؟ وقتی قصد دارید که یک پروژکتور درست و حسابی  بخرید، ویژگی روشنایی رنگ را نیز باید در نظر بگیرید....