Posted on

چطور اندازه فونت صفحات اینترنتی را بزرگ و یا کوچک کنیم ؟

تغییر  اندازه فونت صفحات اینترنتی 

گاهی اوقات ممکن است که نیاز داشته باشید که اندازه فونت نوشته ها را تغییر دهید. ممکن است که متن نوشتاری سایتی خیلی کوچک باشد و یا شاید یکی دو نفر از دانش آموزان نتوانند مطالب را به طور واضح ببینند. در نتیجه گاهی اوقات در هنگام خواندن سایت ها و وبلاگ ها  با فونت ها نامناسب مواجه هستیم.

صفحه کیبورد

صفحه کیبورد

شما می توانید با فشار دادن دکمه های Ctrl و + و یا ۰  صفحه کیبورد اندازه متن را به ترتیب زیر تغییر دهید:

Continue reading چطور اندازه فونت صفحات اینترنتی را بزرگ و یا کوچک کنیم ؟