چطور اندازه فونت صفحات اینترنتی را بزرگ و یا کوچک کنیم ؟

نویسنده : Masoud 2 سال قبل

تغییر  اندازه فونت صفحات اینترنتی  گاهی اوقات ممکن است که نیاز داشته باشید که اندازه فونت نوشته ها را تغییر دهید. ممکن است که متن نوشتاری سایتی خیلی کوچک باشد و یا شاید یکی دو نفر از دانش آموزان نتوانند مطالب را به طور واضح ببینند. در نتیجه گاهی اوقات در هنگام خواندن سایت ها و وبلاگ ها  با فونت ها نامناسب مواجه هستیم. صفحه کیبورد شما می توانید با فشار