تجربه سینمای خانگی با ویدئو پروژکتور

تجربه سینمای خانگی با ویدئو پروژکتور ویدیو پروژکتور دستگاه کوچکی است که تقریبا به اندازه یک پخش کننده DVD است. بنابراین دستگاه جمع‌ وجوری است و تصاویر را در ابعاد بزرگ نمایش می دهد و رویای داشتن سینمای خانگی را محقق می کنند. اما آیا می‌توانیم آنها را جایگزین تلویزیون کنیم و سوال دیگر اینکه آیا در آینده ای نه چندان دور ویدیو پروژکتورها جایگزین تلویزیون در خانه‎ی ایرانی‎ها می‎شود؟