Posted on

آگاهی از شدت روشنایی یا انسی لومن در هنگام خرید ویدئو پروژکتور

شدت روشنایی ویدئو پروژکتور

شدت روشنایی ویدئو پروژکتور

شدت روشنایی پروژکتور یکی از مهم ترین مشخصات فنی آن است.چقدر روشنایی نیاز دارید؟ پاسخ به این سوال به شرایط نور محیطی، اندازه صفحه/پرده نمایش پروژکتور و به هدف شما، بستگی دارد. در واقع در اینجا هدف شما مهم ترین معیار محسوب می شود و باید درباره آن بحث شود. در ابتدا به بررسی چند عامل مهم در هنگام انتخاب ویدئو پروژکتور می پردازیم و  سپس در مرحله بعد ، به موضوع روشنایی پروژکتور با توجه به هدف شما می پردازیم. 

پروژکتورها از دامنه گسترده خروجی نور برخوردارند و براساس انسی لومنز (ANSI lumens ) یا به اختصار «لومنس» محاسبه می شوند. هر چقدرکه پروژکتوری روشنایی بیشتری داشته باشد،میزان انسی لومنس بالاتری دارد و گران تر هستند.( در صورتی دو پروژکتور مشخصات یکسانی داشته باشند اما میزان انسی لومن یکی از پروژکتورها بیشتر باشد ، باز هم  آن پروژکتور گران تر است ). برخلاف باور عموم،همیشه شدت روشنایی بیشتر،نشانه بهتر بودن نیست و هیچ قاعده بخصوصی با توجه به خروجی مطلوب لومن وجود ندارد. با این حال، عوامل مشخصی برای اطمینان از این که پروژکتور شما برای استفاده مورد نظر تان ،نه بیش از اندازه روشن است و نه بیش از اندازه کم، وجود دارد.

مواردی جهت بررسی در هنگام انتخاب شدت روشنایی ویدئو پروژکتور

پاسخ به پرسش های زیر در تعیین شدت روشنایی مطلوب پروژکتور آینده تان کمک خواهد کرد.

۱- چند نفر به طور معمول در اتاق حضور دارند؟ این سوال اندازه پخش تصویر مورد نیاز، برای راحتی دید حضار تعیین می کند.هر چقدر که تعداد افراد در اتاق زیاد شوند، اندازه تصویر هم باید افزایش یابد. بدین صورت،موجب کاهش روشنایی دریافتی از پروژکتور در هنگام پخش نور بر روی ناحیه بزرگتر می شود. Continue reading آگاهی از شدت روشنایی یا انسی لومن در هنگام خرید ویدئو پروژکتور