شدت روشنایی پروژکتور سینمای خانگی من چقدر باید باشد؟

نویسنده : حبیب الماسیان 1 سال قبل

شدت روشنایی پروژکتور با واحد انسی لومنز اندازه گیری می شود. به طور کلی روشنایی پروژکتورهای سینمای خانگی از مقدار ۱۰۰۰ لومنز شروع شده و به۲۵۰۰ لومنز و بالاتر می رسند. فضای شما عامل تعیین کننده ای برای تعیین مقدار لومنز مورد نیاز تان است. پروژکتورهای سینمای خانگی که قرار است در (اتاق هایی با نور کنترل شده و بدون هیچ گونه نور محیطی استفاده شوند) در صورت استفاده در

آگاهی از شدت روشنایی یا انسی لومن در هنگام خرید ویدئو پروژکتور

نویسنده : حبیب الماسیان 2 سال قبل

آگاهی از شدت روشنایی یا انسی لومن در هنگام خرید ویدئو پروژکتور شدت روشنایی پروژکتور یکی از مهم ترین مشخصات فنی آن است. حالا شما به چقدر روشنایی نیاز دارید؟ پاسخ به این سوال به شرایطی از جمله نور محیطی، اندازه صفحه/پرده نمایش پروژکتور و به هدف شما، بستگی دارد. در واقع در اینجا هدف شما مهم ترین معیار محسوب شده و باید درباره آن بحث شود. در ابتدا به بررسی