Posted on

باید ها و نباید های استفاده از پاورپوینت

ممکن است تاکنون به عنوان یک دانشجو ؛ مدرس و یا سخنران تجربه ارائه مطالب با پاورپوینت را پیدا کرده باشید.هر چند که امروزه در انواع جلسات اداری و محیط های تجاری و آموزشی شاهد کاربرد وسیع این نرم افزار بسیار جذاب هستیم. اما بعضی اوقات به درستی نمی توانیم از امکانات آن استفاده کنیم و ارائه خوبی داشته باشیم.
گاهی اوقات اطناب مطالب و کاربرد فونت های نازیبا و درهم و یا تو درتو خواندن مطالب را بسیار مشکل ساخته و حوصله مخاطب را نیز به سر می برد .

Continue reading باید ها و نباید های استفاده از پاورپوینت