تنظیمات حالت اکو یا صرفه جویی در مصرف انرژی در پروژکتورهای ایسر /Acer Eco Mode

نویسنده : حبیب الماسیان 4 ماه قبل

نوآوری سازگار با محیط زیست که با بکارگیری جنبه‌های تجاری علم و دانش بطور مستقیم یا غیر مستقیم به بهبود اکولوژی می‌انجامند، شامل ایده‌های مختلفی از پیشرفت تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست تا نوآوری‌های مقبول جامعه در راستای پایداری می‌باشد و شرکت های تولید کننده ویدئو پروژکتور در راستای کمک به کاهش مصرف برق و کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند. از طرفی شایان