برد هوشمند الکترومغناطیس (Magnet)

برد هوشمند الکترومغناطیس (Magnet)

در تکنولوژی الکترومغناطیس با قرار دادن قلم بر روی صفحه برد هوشمند، حسگرها یا شبکه ی سیم های داخل تخته که در پشت صفحه برد قرار دارند به امواج ارسال شده از طرف قلم واکنش نشان می دهند و پردازشگر برد هوشمند الکترومغناطیسی، مکان دقیق قلم را شناسایی می کند، در نتیجه کاربر قادر به استفاده از امکانات برد هوشمند خواهد شد.

مشاهده همه 3 نتیجه