000:1دستی1.8 - 2.17 مترنداردنداردندارد2 ورودی30 تا 300 اینچنداردعمودی ، افقی210 وات

نمایش یک نتیجه