000:1دستی1 تا 10 مترنداردنداردندارددارد27 تا 300 اینچنداردعمودی: ±40 درجه203 وات

نمایش یک نتیجه