000:1دستی0.9 تا 9 مترنداردنداردندارددارد30 تا 300 اینچنداردعمودی اتوماتیک: ±30 درجه210 وات

نمایش یک نتیجه