000:1دستینداردنداردندارد2 ورودی30 تا 300 اینچندارد200 وات3600 انسی لومنز1 ورودی5000 ساعتDLPSVGA - 800 × 600دارد15000 ساعت29.6x12x22.1 سانتی متر2 وات مونودستیUSB-BVGA2.3 کیلوگرمداردندارددارد

مشاهده همه 2 نتیجه