000 ساعت10x30x22 سانتی متردستیمناسب برای مصارف آموزشی، خانگی و اتاق های کنفرانسUSB Type B-miniVGA2.4 کیلوگرمداردندارددارد

نمایش یک نتیجه