قیمت پروژکتورهای حرفه ای  بسیار گران است و بیشتر برای سالن های کنفرانس، مساجد بزرگ و مصارف شرکت های تبلیغاتی جهت نمایش تصاویر بزرگ مناسب می باشند.

پروژکتورهای نیمه حرفه ای هم کاربردهای مختلفی از جمله آموزشی دارند.

نمایش یک نتیجه