قلم برد هوشمند الکترومغناطیس (Magnet)

قلم برد هوشمند الکترومغناطیس (Magnet)

به طور کلی در خصوص قلم های تعاملی که مناسب بردهای هوشمند باشد، ۲ نوع معرفی می گردد:

قلم برد هوشمند مادون قرمز (IR)

قلم برد هوشمند الکترومغناطیس (Magnet)

در تکنولوژی الکترومغناطیس با قرار دادن قلم بر روی صفحه برد هوشمند، حسگرها یا شبکه ی سیم های داخل تخته که در پشت صفحه برد قرار دارند به امواج ارسال شده از طرف قلم واکنش نشان می دهند و پردازشگر برد هوشمند الکترومغناطیسی، مکان دقیق قلم را شناسایی می کند

در نتیجه کاربر قادر به استفاده از امکانات برد هوشمند خواهد شد. بدین صورت این قلم ها با میدان مغناطیسی کار می کنند و بسته به مدل برد هوشمند متفاوت هستند.

مشاهده همه 3 نتیجه