نقش تخته/برد های هوشمند در ارتقاء آموزش و سرگرمی دانش آموزان

نقش تخته/برد های هوشمند در ارتقاء آموزش و سرگرمی دانش آموزان

نتایج تحقیقی که در سال ۲۰۰۸ توسط دانشگاه برونسویک انجام شده نشان می دهد که معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی از مزایای تخته های هوشمند در کلاس درس بهره زیادی برده اند. که در اینجا به اهم نتایج تحقیق اشاره می شود:

تاثیر برد هوشمند بر معلمان

• نتایج پرسشنامه نشان می دهد که تخته های هوشمند باعث بالا رفتن تجربه تدریس معلمان می شود. معلمانی که در Park Street School به تخته های هوشمند دسترسی داشته اند، .64.7 درصد میزان درک آنها از فن آوری به عنوان یک ابزار آموزشی افزایش یافته است ، که بیانگر تاثیر چشمگیری می باشد.
• 82.4 درصداز معلمان موافق و یا بسیار موافق بودند که کار با تخته های هوشمند به عنوان ابزار آموزشی راحت بوده است.
• معلمان به اتفاق آرا موافق بودند که استفاده از تخته تعاملی در کلاس دارای مزایایی است و88.2 درصد از معلمان قویا موافق بودند.
• 76.5درصداز معلمان معتقد بودند که وقتی که فن آوری با فعالیت های آموزشی تلفیق می گردد ، دانش آموزان بیشتر درگیر یادگیری می شوند .
• هر معلمی این احساس را داشت که توانایی تدریسش با استفاده از فن آوری بالا رفته است و70.6 درصد قویا موافق بودند.
• همه معلمان این احساس را داشتند که تخته های هوشمند باید به عنوان بخشی از چهارچوب کلی در جهت بهتر ساختن شیوه ها در آموزش فراگیر، قرار گیرند که در این خصوص 70.6 درصد کاملا موافق بودند.

بالا رفتن مشارکت در کلاس
بالا رفتن مشارکت در کلاس

تاثیر برد هوشمند بر دانش آموزان

• در این تحقیق ،نتایج تجزیه و تحلیل الگوی استفاده از تخته تعاملی و ارائه درس نشان داد که هنگامیکه معلمان از تخته تعاملی استفاده می کنند، دانش آموزانشان از لحاظ یادگیری تمرکز بیشتری دارند.
• هنگامیکه امکان کار مستقیم با تخته های هوشمند وجود دارد، دانش آموزان بیشتر سرگرم می شوند. با استفاده از تخته های هوشمند حواس پرتی دانش آموزان کاهش پیدا می کند.
• درسهای بصری و لامسه ای منجر به درگیر شدن حواس چندگانه در فرایند یادگیری می شوند.
• هنگامیکه معلمان از وسایل کمک آموزشی بصری برای کمک به درسهای لغوی و گرامری استفاده می کنند ،تخته های هوشمند باعث تسهیل آموزش درسهای زبان خارجه می شوند.
• هنگامیکه تخته های هوشمند همراه با سیستم صوتی کلاس استفاده میشوند ، فعالیت کلاسی دانش آموزان به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند.

ترجمه و تالیف: www.behprice.com ( شرکت هوشمند سازان ایمن پردازش)

سایر مطالب مرتبط:

درباره نویسنده :