آموزش زبان در مدارس با برد هوشمند – بخش دوم

از یک مدرس زبان چه انتظار می رود؟( در تدریس به گروه سنی نوجوان): طبق خصوصیات ذکر شده در بخش قبل، معلمان باید بتوانند تدریس شان را با شرایط کلاسی تطبیق بدهند و به دانش آموزان فرصت دهند تا از فرایند یادگیری لذت ببرند. موارد پیش رو ، پیشنهادات برگرفته شده از اسکات ، یتربرگ ، فیلیپش ، هالی ول و مون است:

۱- ایجاد انگیزه عامل بسیار مهمی در جهت جلب توجه دانش آموزان است.
۲- حرکات را در کلاس انجام دهید. کاربرد شیوه پاسخ فیزیکی تام (TPR) برای فراگیران نوجوان معمول است. تحرک ، جزء طبیعت آنهاست و از این طریق متوجه فرایند یادگیری نمی شوند.
۳- تا جایی که ممکن است از اشیاء و تصاویر رنگارنگ استفاده کنید.( در اینجا نقش و کاربرد برد هوشمد بسیار پررنگ می شود)
۴- بوسیله زبان، بازی انجام دهید. دانش آموزان نیاز دارند که از زبان استفاده کنند. به دانش آموزان اجازه بدهید که ریتم خودشان را درست کنند ؛ با همدیگر آهنگ بخوانند ، از ادبیات، داستانها ی کوتاه، حکایت های دیو و پری و اشعار استفاده کنند.
۵- هر چهار مهارت برای درک زبان دانش آموزان مهم هستند.در هنگام تدریس مهارت خواندن و نوشتن صبور باشید. هر چند که در این باره وقت زیادی را به هدر می دهند و این مهارت ها مورد تنفر اغلب فراگیران می باشد.
۶- از آنجائیکه دانش آموزان در این سن قادر نیستند که برای مدت طولانی تمرکز داشته باشند ؛ ایجاد تنوع ضروری است. این تنوع تنها منحصر به فعالیتهای کلاسی نمی شود بلکه سرعت ، سازمان دهی و شیوه هارا نیز دربر می گیرد.

۷- سیستماتیک عمل کنید و برنامه مشخصی را دنبال کنید. این مهم است که دانش آموزان بدانند که آنها چه انتظاری می رود. آنها از فعالیت های آشنا خوششان می آید ، تکرار آهنگها ، ریتم ها و بازیها را دوست دارند.

۸- منصف باشید. قوانین را معرفی و پیروی کنید. در هنگام انجام بازی همیشه تشویق کنید.
۹- هر زمان که ممکن است از زبان مقصد استفاده کنید تا دانش آموزان بتوانند از آن بهره ببرند.
۱۰- معمولا بعد از اتمام هر فعالیت ،زمانی هم برای بازخورد دادن اختصاص دهید و یا این کار را در پایان درس برای جمع بندی و ارزیابی پیشرفت و تلاش دانش آموزان انجام دهید.

سایر مطالب مرتبط :

 

ترجمه :www.behprice.com ( شرکت هوشمند سازان ایمن پردازش)

درباره نویسنده :