Posted on

چگونه لنز ویدئو /دیتا پروژکتور را تمیز کنیم ؟

هشدار : ( توصیه می شود که در صورت عدم آشنایی،شخصا از تمیز کردن لنز و  یا از لمس کردن آن با انگشتان دست خودداری کنید).

جهت حصول اطمینان از این که آیا تصویر با کیفیتی از پروژکتور شما پخش می شود؛ باید به تمیز بودن لنز پروژکتور توجه کنید و فقط در صورتی که کیفیت تصویر شما بر اثر کثیفی لنز کاهش پیدا کند،برای تمیز کردن لنز اقدام کنید. Continue reading چگونه لنز ویدئو /دیتا پروژکتور را تمیز کنیم ؟