مراقبت های چشمی در هنگام کار با ویدئو / دیتا پروژکتور

مراقبت های چشمی در هنگام کار با ویدئو / دیتا پروژکتور امروزه استفاده از ویدئو یا دیتا پروژکتور در مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزشی، ادارات ،شرکت های تجاری بیشتر رایج شده است. شکی نیست که مانند بسیاری از وسایل، ویدئو پروژکتورها نیز مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. در حوزه سلامت نیز، هشدارهایی در خصوص مراقبت های چشمی داده می شود که بیشتر متوجه نوری است که از لنز