آغاز فروش پروژکتور ریکو RICOH PJ X2340 در شرکت ایمن پردازش

نویسنده : حبیب الماسیان 1 سال قبل

پروژکتور ریکو RICOH PJ X2340 پروژکتور ریکو PJ X2340 از قیمت مناسبی برخوردار است. به لطف حالت اکو و دوستدار با محیط زیست بودن این دستگاه ،کل هزینه مالکیت این دستگاه پایین می باشد،ضمن این که سه حالت تنظیم صرفه جویی در انرژی در این پروژکتور جهت کمک به کاهش مصرف انرژی ، وجود دارد . مشخصات دستگاه در بخش فروشگاهی شرکت ایمن پردازش  پروژکتور RICOH PJ X2340  جهت ارایه مطالب، ارتباط