جذابیت نقاشی با تخته/برد هوشمند

نویسنده : حبیب الماسیان 3 سال قبل

جذابیت نقاشی با تخته/برد هوشمند امروزه استفاده ازبردهای های هوشمند در آموزش نقاشی به یکی از جذاب ترین روش ها تبدیل شده است. مربیان و معلمان می توانند علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و بخصوص مصرف کاغذ، کودکان و دانش آموزان را به همکاری گروهی ترغیب کنند. به طور مثال هر گروه به ترتیب اولویت از پیش تعیین شده پای تابلو می آیند ودر زمان مشخص شده نقاشی