Posted on

کاربرد تخته/برد هوشمند در مهد کودک ها

برد هوشمند در مهدکودک
برد هوشمند در مهدکودک

 

برد هوشمند در مهدکودک 

استفاده از تخته یا برد هوشمند در مهد کودک ها دارای مزیتهای فراوانی است. به اعتقاد برخی از کارشناسان  بردهای هوشمند باعث بالا رفتن انگیزه بچه ها می شود و توجه آن ها را به یادگیری جلب می کند.  هم چنین باعث آشنا شدن کودکان با مهارت ها و مفاهیم مهم و سخت با روش های متنوع و جذاب می گردد.
در نتیجه برای کودکان خردسال، این ابزار نوین آموزشی می‌تواند قوه تخیل و خلاقیت آنان را پرورش داده و حتی به ارتقای شنوایی، صحبت کردن و همچنین یادگیری آن ها کمک نماید.
به گفته برخی از مربیان ، بازیهایی که در بردهای های هوشمند وجود دارند می تواند در توسعه مهارت های تحلیلی ، تحقیقی ، تفکر استراتژیک در کودکان نقش مهمی ایفا کنند. آشنایی و کار با این ابزارهای کمک آموزشی میتوانند در کاهش استرس کودکان نقش بسزایی داشته باشند و اعتماد به نفس آنان را افزایش دهند. Continue reading کاربرد تخته/برد هوشمند در مهد کودک ها