کاربرد تخته/برد هوشمند در مهد کودک ها

نویسنده : حبیب الماسیان 3 سال قبل

کاربرد تخته/برد هوشمند در مهد کودک ها برد هوشمند در مهدکودک استفاده از تخته یا برد هوشمند در مهد کودک ها دارای مزیتهای فراوانی است. به اعتقاد برخی از کارشناسان  بردهای هوشمند باعث بالا رفتن انگیزه بچه ها می شود و توجه آن ها را به یادگیری جلب می کند.  هم چنین باعث آشنا شدن کودکان با مهارت ها و مفاهیم مهم و سخت با روش های متنوع و جذاب می