راهنمای خرید ویدئو پروژکتور برای مساجد و حسینیه ها

نویسنده : حبیب الماسیان 2 سال قبل

مساجد از دیرباز و از صدر اسلام به عنوان پایگاه و سنگر دین مبین اسلام شناخته شده و تاثیری که مساجد بر سبک زندگی اسلامی مردم دارد بر کسی پوشیده نیست.روحانیون به عنوان مروجان دین مبین اسلام همواره با بهره گیری از آیات قرآنی و احادیث ائمه اطهار و بزرگان دین به تعلیم و روشنگری و هدایت مردم پرداخته اند. بنابراین با توجه به اهمیت ترویج و اشاعه تفکر اسلامی در