بهترین استفاده از برد یا تخته هوشمند تعاملی

برد های هوشمند تعاملی، کاملا در حال ایجاد یک جنبش در کلاس های درس سراسر کشور هستند. دانش آموزان در مورد لذت بردن بیشتر از درس ها و جالب تر شدن آن ها صحبت می کنند. معلمان نیز در خصوص افزایش گسترده مطالب درسی موجود و بهبود محسوس در رفتار دانش آموزان،قدردانی می کنند.
با روی کار آمدن برد های هوشمند، سوالاتی مطرح شده است: چگونه از برد های هوشمند برای بیشترین تاثیر استفاده شود؟ چگونه باعث افزایش یادگیری می شوند؟ و “زمانی که مدارس بخواهند برای بکارگیری برد هوشمند در قعالیت کلاسی برنامه ریزی کنند” چه چیزهایی را باید در نظر بگیرند؟

هدف این کتابچه مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ارائه موارد زیر است:

• اطلاعات عملی در مورد بردهای هوشمند تعاملی
• توصیه هایی برای مدیریت استراتژیک برد های هوشمند
• توصیف اینکه چطور استفاده از برد هوشمند می تواند در آموزش و یادگیری مفید باشد
• نمونه هایی از استفاده موثر از بردهای هوشمند در کلاس های درس
• شواهدی از تحقیقات در مورد مزایای استفاده از آن ها
• منابعی جهت کسب اطلاعات، مشاوره و راهنمایی بیشتر
محتوای این جزوه به طور خاص به منظور استفاده مدیران ارشد و معلمان مدارس ابتدایی تهیه شده است و شامل نمونه های عملی کلاس درس و مطالعات موردی می باشد . چاپ جداگانه ای برای استفاده مدارس متوسطه موجود است.

مقدمه

برد های هوشمند تعاملی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک منبع رایج کلاس درس می باشند و بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی، از لحاظ بهبود فرصت های آموزش و یادگیری در سراسر برنامه درسی به مزایای آن اذعان داشته اند.
بکارگیری این فناوری در کلاس های درس ،یک توسعه جدید هیجان انگیز می باشد و فرضیه هایی که درباره نقش فناوری در یادگیری است را به چالش می کشد.
برخی ممکن است فناوری در کلاس های درس را به شکل کار گروهی دانش آموزان با یک کامپیوتر به همراه معلمی که نقش «راهنمای جانبی » دارد، بدانند.این رسانه جدید این فرضیه را کاملا تغییر می دهد.

بکارگیری برد هوشمند ،معلمان را به هدایت فناوری به منظور تشویق و توسعه یادگیری فعال تشویق می کند.استفاده موثر از برد هوشمند تعاملی،طیفی از شیوه های تدریس را در بر گرفته و گسترش می دهد. هم چنین، از طیف گسترده تری از شیوه های یادگیری پشتیبانی کرده و گسترش می دهد- اما، مانند هر ابزار ICT، موفقیت آن بستگی به استفاده موثر از آن دارد .

قابلیت های کلیدی این فناوری این است که بر استراتژی های تدریس کل کلاس تاکید دارد.این استراتژی ها شامل الگوسازی ونمایش،ایجاد،تحقیق وترویج پرسش و پاسخ برای کشف حقیقت، مدیریت بحث های کلاسی، بررسی کار در حال پیشرفت به منظور تقویت نقاط کلیدی که ازکار فردی و گروهی بدست می آید و ارزیابی کل کلاس در جلسات عمومی می باشد.

برد های هوشمند تعاملی به عنوان ابزار آموزشی

برد هوشمند در دبستانی در مشهد
برد هوشمند در دبستانی در مشهد

برد های هوشمند تعاملی ابزار آموزشی قدرتمندی هستند. آنها دارای پتانسیلی جهت

 • افزایش مدل سازی و ارایه مطلب
 • بهبود کیفیت تعامل و ارزیابی معلم از طریق ترویج پرسش موثر
 • برقراری تعادل بین تولید منابع و برنامه ریزی جهت آموزش
 • افزایش سرعت و عمق یادگیری می باشند

نظرات یک  مدیر مدرسه ….
«معلمانی که از  اعتماد به نفس در استفاده از فناوری اطلاعات (ICT) برخوردارند به سایر معلمانی که اعتماد به نفس کمتری دارند کمک می کنند.
معلمان بیشتر با یکدیگر برنامه ریزی می کنند و سپس منابع آماده شده را در پوشه اشتراک قرار داده تا همه معلمان بتوانند به آن ها دسترسی داشته باشند. در حال حاضر ما در حال تجهیز هر دو کلاس سال دوم با برد هوشمند هستیم .معلمانی که در برنامه آزمایشی برد هوشمند شرکت کرده اند ، بیان کرده اند که پیدا کردن فرصت پرورش تکنیک ها و منابع با یک همکار، یک مزیت اصلی به شمار می رود.»
مدیر مدرسه :ردکار و کلولند

افزایش ارایه (عملی ) و مدل سازی

معلمان به منظور این که به دانش آموزان چگونگی انجام دادن کاری را نشان دهند به ارایه عملی می پردازند. مدل سازی به دانش آموزان در درک اساسی ساختارها ، روابط و فرآیند ها در مفاهیم انتزاعی کمک می کنددر یک ارایه خوب، الزامی نیست که با بحث کلاسی پشتیبانی شود. برای نمونه، مثل وقتی که یک معلم تکنیک cut and paste بر روی صفحه نمایش را با توضیح کوتاه یا بدون توضیح ارایه می دهد.با این حال، مدل سازی بدون بحث کلاسی بی تاثیر است.
برد هوشمند معلمان را قادر می سازدتا به روش مشخص،کارآمد و پویا ارایه عملی داشته باشند.طوری که دانش آموزان تکنیک ها و دستورالعمل ها را تجسم نمایند.به طور مثال، آن ها از محرک های بصری و جنبشی- لمسی برای پرورش و تقویت درک دانش آموزان شان استفاده می کنند.
نرم افزار تعاملی، معلمان را قادر می سازند تا مفاهیم و ایده های انتزاعی را مدل سازی کنند.همانطور که دانش آموزان با نرم افزار شبیه ساز تعامل می کنند،به سوالات نیز پاسخ داده و سوالات را با دیگران مطرح می کنند. آن ها نتایج را پیش بینی می کنند و پرسش «چه اتفاقی می افتد اگر …؟» را یاد می گیرند و  بخاطر این که تاثیرات اتفاق افتاده را می بینند؛ متغیرهای مدل را  تجربه می نمایند.

.آن ها از محرک ها برای ایجاد ارتباطات جدید و تعمیق درک خود از مفاهیم استفاده می کنند.
برای مثال، در زبان انگلیسی، استفاده از برد های هوشمند می تواند جنبه های نوشتن مشارکتی را پشتیبانی کند. فرایند طرح ریزی و انشاء توسط معلم ارایه می شود.و از طریق تعامل و تبادل نظر با دانش آموزان، نوشته روی صفحه نمایش پیراسته و اصلاح می شود.
در درس ریاضیات، نرم افزار تعاملی ریاضی ،نمایش پویایی از اشکال و قاعده ها را ارایه می کند. معلمان و دانش آموزان می توانند برای دیدن مفاهیم ریاضی ،متغییر ها را دستکاری کنند.

بهبود کیفیت تعاملات وارزیابی معلم از طریق پرسش موثر

برد هوشمند، تعامل افزایش یافته بین معلم، دانش آموزان ، موضوع و خود فناوری را ترقی می دهد.برد هوشمند این فرصت را ایجاد می کند تا همه دانش آموزان با همان نقطه کانونی مرکزی در کلاس سرگرم شوند. چیزی که بدست آوردنش با سایر فناوری ها آسان نیست. همچنین معلم را قادر می سازد تا به آسانی به منابع و آموزش قبلی رجوع کند.
دانش آموزان از سیستم های ارایه پویا ، تصاویر، و متن ها برای توضیح روش و هم چنین پشتیبانی از استدلال ها،جهت نشان دادن درک خود و آموزش به دیگران استفاده می کنند. توانایی داشتن تعامل فیزیکی با نرم افزار، از طریق دستکاری متن و تصاویر بر روی صفحه نمایش، و برانگیختن  «صحبت درباره کار کلاسی  » انجام می شود. در این روش دانش آموزان در پاسخ هایشان ،طولانی تر از حد معمول صحبت می کنند و از دامنه گسترده ای از واژگان در توضیحات شان استفاده می نمایند.این ها همه ویژگی هایی است که در نظریه یادگیری شتاب ترویج یافته است و این ها همان کیفیت هایی یادگیری است که معلمان در زمان صحبت درباره مزایای استفاده از فناوری بدان ، اشاره می کنند.
برد هوشمند پرسش و مشارکت کلاسی را در طیف وسیعی از سطوح تشویق می کند که شامل سوالات باز ، بسته و ادراکی به همراه کاوش و پاسخ های ارزشیابی می گردد و همه به عنوان بخشی از جریان کلی درس محسوب می شوند.

همان گونه که معلم رسیدگی را انجام می دهد، از دانش آموزان می پرسد که چگونه ممکن است متغیرها تغییر کنند و چگونه این تغییرات ممکن است بر روی الگو اثر بگذارد.او سوالات را با دانش آموزان یا گروه های بخصوصی مطرح می کند، چیزهایی که تاکنون یادگرفته اند را از طریق پاسخ هایشان ارزیابی می کنند و از دانش آموزان می خواهد با دستکاری مدل بر روی صفحه نشان دهند چه می دانند تا  بدین صورت درک مطلب آن ها را بررسی نماید. .او مطمئن است که آنها نکات کلیدی را فهمیده اند و سپس مجموعه بعدی سوالات را به منظورگسترش درک عمیق تر اتخاذ  می کند. او یک سری از سوالات «چه می شود اگر …؟ » را مطرح می کند ودانش آموزان مشتاق امتحان کردن احتمالات جدید با استفاده از نرم افزار برای تست کردن پیش بینی های خود هستند.

نظرات مدیران مدرسه …

« ما از معلم سال پنجم که در حال استفاده از برد هوشمند در طول درس های  سواد اطلاعاتی و ریاضیات بود، فیلمبرداری کردیم و سپس از  برد هوشمند در آموزش ضمن خدمت استفاده شد. ما در طی این مدت از روسا  نیزدعوت کردیم و در حال حاضر برد هوشمند را در کلاس های سوم و چهارم قرار داده ایم .هدف ما این است که تا پایان سال آینده ، در هر کلاس یک برد هوشمند داشته باشیم ». مدیر مدرسه  ،کامبریا

 

برقراری تعادل بین تولید منابع و برنامه ریزی جهت تدریس

در حال حاضر ،طیف گسترده ای از منابع دیجیتال تجاری و غیر تجاری وجود دارد که معلمان می توانند به منظور بهبود آموزش و یادگیری از جمله برنامه های آموزش تعاملی از استراتژی اولیه(Primary Strategy) استفاده کنند.اعتبارات آموزش از راه دور  برای کمک به مدارس جهت خرید منابع با کیفیت بالا ، منابع درسی خاص و کیفیت آموزشی بسته های موجود، در حال بهبود در دسترس می باشد .معلمان نیازی به صرف زمان زیاد برای تهیه منابع خود  ندارند اما آنها می بایست بدانند که از کجا آن ها را پیدا کنند، چگونه برای درس های شان استفاده کنند و چگونه برای توسعه استراتژی های تدریس خود از آنها بهره ببرند.

فلیپ چارت های دیجیتال و نوت بوک ها به عنوان بخشی از نرم افزار برد هوشمند می توانند استفاده شده و  توسط معلمان  با توجه به نیازهای کلاس مورد استفاده دوباره قرار گیرد. نه تنها این منابع را می توان با همکاران همان مدرسه به اشتراک گذاشت، بلکه هم چنین فراتر از آن از طریق ذخیره کارها در شبکه محلی ، آن ها را ایمیل کرد و یا به عنوان صفحات وب بر روی اینترنت به ذخیره کرد.

افزایش سرعت و عمق یادگیری

برد هوشمند فرصت های جدیدی را  برای ارائه، بازنمایی و ارتباطات ایجاد می کند به شیوه های هیجان انگیز و جذابی . می تواند اطلاعات  ارائه  شود که نتایج با انگیزه تری را ایجاد می کند.

برد های هوشمند، تعامل جمعی را به همراه مشکلات یادگیری  با دقت بیشتری امکان پذیر می کنند. آنها استفاده خلاقانه و کامل مطالب را تشویق می کنند که شامل:

 • وب سایت ها
 • فیلم و کلیپ های صوتی
 • اینترنت وتبادل ایمیل
 • برنامه های آموزش تعاملی
 • متون تعاملی و الکترونیکی
 • نرم افزار های تعاملی مانند فلیپ چارت دیجیتال
 • استفاده از لوازم جانبی اضافی مانند میکروسکوپ الکترونی و یا دوربین های دیجیتال و اسکنر می باشند

متن ها می توانند ، نوشته یا تهیه شوند و داده ها و اطلاعات در فرمت های چند رسانه ای الکترونیکی ارائه گردند.متن ها می توانند به روش هایی که به بررسی بیشتر، باز گشایی و یا تبیین محتوا  منجر گردد ،بازنمایی شوند و از طریق . ارایه اینترنتی، ایمیل و  بر روی  اینترنت  مکاتبه گردند.این نه تنها متوسطی برای ارایه و ارتباطات  فراهم می کند، بلکه احتمال مخاطبان «معتبر » جدید و اجتماع یادگیری را فراهم می کند.

نرم افزار، به معلم این امکان را می دهد تا به سرعت  اطلاعات را ، برای ایجاد فرصت برای تعامل با دانش آموزان در یک سطح بالاتر و / یا عمیق تر تغییر و پیکربندی مجدد نماید. دانش آموزان  تشویق غنا بخشیدن به سطح پرس و جو و ایجاد سوالات و فرضیه  های خود می شوند تا سپس  بتوانند به راحتی امتحان و تایید شوند.

استفاده موثر ازبرد هوشمند تعاملی شامل انواع فنون تدریس  می شودکه طیف وسیعی از شیوه های یادگیری مورد پسند را پشتیبانی می کند. هم چنین استفاده موثر از برد های هوشمند تعاملی از یادگیری بصری، شنوایی و افزایش لمسی- حرکتی حمایت می کند. بدون شک استفاده از فناوری می تواند فرصت های یادگیری را افزایش دهد؛ با این وجود، فناوری جای آموزش موثر را نمی گیرد.به منظور استفاده کامل از مزایای این فناوری، معلم به بهم پیوستن دانش موضوع مورد نظر  نیاز دارد. به طوری که درک درستی از چگونگی یادگیری دانش آموزان و طیف وسیعی از استراتژی های تدریس به  همراه هدایت ماهرانه ای  فناوری داشته باشد. نمی بایست مدارس وقت مورد نیاز  و لازم برای معلمان جهت کسب اعتماد به نفس (کار کردن)با فناوری و پرورش سبک و استراتژی های تدریس  را دست کم بگیرند.مدیر مدرسه باید یک برنامه بلند مدت فرصت های آموزشی برای معلمان را جهت  توسعه ممارست موثر را در نظر بگیرد.

توسعه اولیه استفاده از بردهای هوشمنددر مدارس

پروژه توسعه اولیه استفاده از بردهای هوشمند در مدارس (SWE) ، توسعه ای از آزمایش های  نخستین بود.استفان تویگ معاون وزیر خارجه  مدارس در سخنرانی خود در محل London Education Show (المپیا، سپتامبر ۲۰۰۳)، اعلام کرد که  یک پروژه ۲۵ میلیون پوندی  بردهای هوشمند که به  انقلابی در آموزش و یادگیری و بهبود استاندارد یاری خواهد رساند، اختصاص داده شده است.

او در این باره می گوید: « برد های هوشمند ، در حال ایجاد انقلابی در آموزش و یادگیری در مدارس هستند و ما شاهد تاثیر قابل توجه بردهای هوشمند بر استانداردها هستیم.

اهداف نخستین در جهت افزایش تهیه بردهای هوشمند در مدارس در راستای  بهبود، توسعه و افزایش آموزش موثر با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می باشد؛ هم چنین نشان دهد که  فناوری بردهای هوشمند تعاملی می تواند سهم قابل توجهی برای ورود پیدا کردن (ICT) در کلاس درس و بالابردن استانداردها از طریق بهبود آموزش و یادگیری داشته باشد.

نظرات معلمان ….

جالب توجه این است که دو دختر تازه وارد در این ترم به کلاس من آمدند، قبل از شروع روز درس ، از آن ها سوال کردم که آیا تا به حال برد هوشمند دیده اند. هیچ کدام تا به حال ندیده بودند. بنابراین از آنها خواستم تا در پایان روز به دیدنم بیایند و من را از نظراتشان باخبر کنند. هر دو شگفت زده شده بودند و اعتقاد داشتند که چگونه تصاویر باعث درک راحت تر مفاهیم شده است. من از کسرهای   ITP(برنامه آموزش تعاملی از استراتژی اولیه )  و فلیپ چارت دیجیتالی که درست کرده بودم ، استفاده نمودم.آن ها به خاطر تصاویر بصری، به راحتی می توانستند ،چگونه کسرها را به اعشار تبدیل کنند.       معلم ابتدایی

من برد هوشمند را به عنوان ابزاری ارزشمند در کلاس درس می بینم . به نظر می رسد که دانش آموزان به مراتب بیشتر درگیر درس شوندو همه گروه های توانا  قادرند به سطح یادگیری خود دست پیدا کنند . از طریق سواد اطلاعاتی من شاهد بهبود نگارش در پسران و هم در داستان و غیر داستان بودم .بهبود مشابه ای در سطح موفقیت داتش آموزان در ریاضی کسب شد و بچه هایی که سابقا ریاضی را درس دشواری می پنداشتند ، اعتماد به نفس  و دست آوردهایشان بیشتر شده است.من از بردهای هوشمند در سایر برنامه های درسی استفاده می کنم و اکنون نمی توانم بدون بردهای هوشمند تدریس کنم.مهارت های(ICT) من ،واقعا بهبود پبدا کرده و گاهی اوقات که با کار با تجهیزات دچار مشکل می شوم فرزندانم مشاوران کاملا خوبی برایم هستند.مهارت های آن ها هم رشد پیدا کرده است و استفاده آن ها  از برد هوشمند به این معناست که فرزندانم فعالانه تر درگیر یادگیری شان هستند».  معلم ابتدایی

برد هوشمند تعاملی چیست؟

علی رغم این که چندین نام تجاری مختلف وجود دارد،اما همه بردهای هوشمند عملکرد مشابهی دارند. یعنی معلم و داتش آموز می توانند به جای استفاده از صفحه کلید و ماوس، رایانه را از طریق صفحه برد کنترل نمایند ، هر چند که از این روش نیز می تواند استفاده شود. نمودار زیر ساده ترین روش نحوه کار برد هوشمند را نشان می دهد

تبادل اطلاعات دیتا پروژکتور با برد هوشمند
تبادل اطلاعات دیتا پروژکتور با برد هوشمند

 

در ساده ترین جمله، یک پروژکتور چند رسانه ای به کاربران اجازه می دهد تا هر چیزی که در رایانه آن ها برای ارایه به مخاطب قرار دارد را  نمایش دهند و در عوض مراجعه کردن به رایانه بتوانند آن را از طریق برد هوشمند کنترل نمایند. حتی این امکان را بوجود می آورد تا یک کاربر تازه کار بتواند برنامه های کاربردی مانند CD-ROM ، ورد ، صفحات گسترده، پرزنتیشن و اینترنت را به سادگی  و با کلیک کردن بر نقاط روی برد ،بدون از دست دادن تعامل با کلاس اجرا نماید.با کمی تمرین، معلمان می توانند شروع به استفاده از  ابزار floating tools برای اضافه کردن یادداشت یا نظرات و هایلایت کردن بخش هایی از این صفحات نمایند.

اساسا، استفاده موثر از فناوری برد هوشمند تعاملی می تواند بین معلم و دانش آموز تعامل ایجادکرده و بحث وتجزیه و تحلیل را در محیط بصری، شنوایی و حرکتی و لمسی  امکان پذیر نماید.

 

انواع برد هوشمند

سه نوع اصلی فناوری بردهای هوشمند و تفاوت های آن ها:

 

 • کیت های مادون قرمز / اولتراسوند (فراصوت) /Infra-red/ultrasound kits

کیت های مادون قرمز یا اولتراسوند روی هر گونه وایت برد معمولی (استاندارد) یا هر گونه سطح سخت از طریق گیره ثابت می شوند. آنها از قلم های مخصوص ( یا جا قلمی  برای نگه داشتن مارکر) استفاده می کنند. هم چنین این فناوری می تواند بدون استفاده از یک پروژکتور قابلیت  ذخیره / پرینت معمولی را داشته باشد.این کیت ها ارزان تر از وایت بردهای ذکر شده هستند، اما قوی و یا انعطاف پذیر نیستند. می توان برخی از ,وایت برد ها را با این فناوری که از قبل نصب و ایمن شده اند،خریداری کرد.

 • بردهای پسیو/ Passive whiteboards

این بردها  ها دارای غشای دو طرفه مقاومتی هستند که لمسی می باشند. آن ها می توانند فشار روی وایت برد را از جانب هر شیئ از جمله  مارکر وایت برد معمولی گرفته تا انگشت را دریافت نماید.در سطح بسیار ابتدایی از بردهای پسیو می توان بدون استفاده از یک پروژکتور، کارهایی مانند ذخیره/ پرینت محتوای روی وایت برد را انجام داد توجه داشته باشید که برخی از بردهای پسیو  عدم استفاده از مارکرهای برد معمولی را توصیه می کنند، از این رو این مارکرها  برای همیشه می توانند روی صفحه نمایش رد (نوشته ها) را بر جا بگذارد.

 • برد های هوشمند فعال/ Active whiteboards

این وایت برد ها، حالت جامد و مقاومی در برابر ضربه دارند و با یک قلم الکترونیکی یا بی سیم برای شناسایی محتوای کشیده شده روی وایت  برد عمل می کنند. آن ها دقیق تر از بردهای پسیو هستند اما ایرادی که دارند این است که برای کشیدن تصاویر روی  وایت برد به پروژکتور نیاز دارند ، ابه طوری که قلم به طور فیزیکی نمی تواند روی برد بنویسد.هم چنین آن ها مقاوم تر از  بردهای پسیو هستند. به علاوه انواع مختلفی از فناوری های جایگزین مانند تبلت های گرافیکی وجود دارد که به دانش آموزان امکان  انجام تغییرات روی تصاویر نمایش داده شده را بدون لمس کردن صفحه برد می دهد و همین طورموارد متعدد دیگری  مانند پد رای گیری ، و دستگاه های شخصی و انعکاسی است که ممکن است به مشکلات دسترسی کمک کند.

 

ویژگی های برد های هوشمند

 

تصاویر و اشکال رنگارنگ و زیبا
تصاویر و اشکال رنگارنگ و زیبا

 

اکثر برد های هوشمند، نرم افزار مخصوص  به خود را دارند که به طور کلی طیف وسیعی از عملکرد ها را  از جمله موارد زیر شامل می شوند:

صفحات

همه بردهای هوشمند دارای یک سطح طراحی یا صفحات خالی(blank)  برای ایجاد مطالب آموزشی هستند.در اغلب موارد،تعداد صفحاتی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد تقریبا نامحدود است. معلمان می توانند، هم این صفحات را قبل از درس آماده کنند، یا این که بر روی طیف گسترده ای از امکانات دیجیتال مانند تصاویر، ویدئو و یا کلیپ های صوتی با استفاده از قلم(هوشمند) نوشته یا خط بکشند و یا می توان آنها را در طول دوره کلاس های درس، خلال یادگیری ، ایجاد کنند- دوباره، از متن، تصاویر و صدای از قبل ذخیره شده می توانند استفاده کرده  و یا با یک صفحه خالی شروع کنند.

معلم و دانش آموزان صفحات را  با سرعت مناسب  به جلو و عقب می برند. این (قابلیت) برای ارائه و نشان دادن کار مفید است.فلیپ چارت را در همان زمان می توان مانند سایر برنامه های کاربردی دیگر مانند (مرورگرهای وب، واژه پردازها، صفحات گسترده، و غیره) اجرا کرد و به کاربران امکان  عوض کردن فیلیپ چارت ها را با سایر  برنامه های می دهد. تمام صفحات می توانند ذخیره شوند.

قلم ها و هایلایت کننده ها

این ها به کاربر اجازه می دهند تا  روی برد بنویسد.این امکان وجود ندارد که با ماوس روی صفحه نمایش کامپیوتر نوشت. رنگ های مختلف قلم وجود دارد که می تواند به منظور افزایش فرایند آموزش و یادگیری استفاده شوند.

فعالیت های تعاملی

نرم افزار برد هوشمند به معلمان اجازه می دهد تا منابعی را ایجاد کنند تا برای دانش آموزان انگیزه و سرگرمی به همراه داشته باشد.« قابلیت کشیدن و رها کردن » (drag and drop) متن ، تصاویر و صداها بر روی صفحه نمایش، انواع مرتب سازی، دسته بندی و تعیین توالی تمرینات را  امکان پذیر می کند.مخفی و آشکار کردن متن ، تصاویر و صدا نیز امکان پذیر است؛ به دانش آموزان فرصت حدس زدن  و پیشنهاد کردن را  قبل از تایید و یا ارزیابی دوباره ایده های اصلی می دهد. بررسی پیشرفت کار ، از طریق بررسی دقیق و بحث و تبادل نظر؛ به دانش آموزان امکان تأمل کردن درکار خود ودیگران  را به منظور  ایجاد بهبود فراهم می کند.

 

قالب ها و یا پس زمینه ها / Templates or backgrounds

استفاده از قالب های موجود در نرم افزار، ساختار (برای مثال، کاغذ گراف و یا خط حامل موسیقی) و یا چارچوبی (به عنوان مثال، فلوچارت، و قالب  های بارش ذهنی ) را جهت مدیریت کار معلمان بر روی برد فراهم می کند.این ها منابع بصری هستند و باعث صرفه جویی در وقت می شوند؛ و دسترسی دانش آموزان به منابعی که می تواند با استفاده از روش های سنتی دشوارتر باشد را ممکن می سازد.

شکل ها

برخی از نرم افزارهای برد هوشمند، دارای قابلیت های بصری هستند که خصوصا برای ریاضیات و مطالب علمی در هنگام مواجهه با مفاهیم انتزاعی و یا پدیده های فیزیکی مفید هستند. چرخش،معکوس و وارونه کردن تصاویر تنها با کلیک کردن بر روی یک دکمه انجام می شود.این( قابلیت)  به معلمان اجازه می دهد تا این عملکرد ها را روی برد نشان دهند.دانش آموزان می توانند میزان درک خودشان را ، پیش بینی کرده و بلافاصله تایید و یا ارزیابی مجدد کنند.

 

مزایای بردهای هوشمند

مزایای برد های هوشمند تعاملی هم برای معلمان کاربردی هستند و هم در دانش آموزان ایجاد انگیزه می کنند.

 • امکان تهیه و دسترسی به کار ذخیره شده

از قبل می توان ، همه گراف ها، جداول، نمودارها و متون را  در یک نرم افزار مناسب آماده نمود و در طول درس در دسترس قرار داد.این  قابلیت به معلمان اجازه می دهد تا الگوها را تهیه کنند و کار را به سرعت و به طور موثر نشان دهند.

 • دسترسی به فایل های چند رسانه ای

با استفاده از فناوری برد هوشمند، صدا، حرکت(انیمیشن)  و باز هم  فایل های تصویری  به آسانی در دسترس هستند. این دسترسی می تواند به عنوان یک ارائه اضافی یک مفهوم یا آماده کردن زمینه  مفید باشد و به جذاب شدن موضوعات کمک کند. ( با این حال ،شما ممکن است  برای برخی از چند رسانه ای ها به امکانات صوتی نیاز پیدا کنید).

 • انتخاب نرم افزار

گستره نرم افزارهای موجود برای برنامه های آموزشی در حال توسعه هستند و نرم افزار های تخصصی  یادگیری را  به روش های گوناگون پشتیبانی می کنند. برای بسیاری از موضوعات، در حال حاضر معلمان به طیف گسترده ای از مطالب دسترسی دارند ، که می توان بر روی برد هوشمند یافت. افزایش تعداد نرم افزار و محتوای خاص به طور خاصی برای استفاده با برد هوشمند طراحی شده است .

هم چنین شما ممکن است در حال حاضر نرم افزار و محتوای آموزشی در مدرسه تان داشته باشید که می تواند به طور موثر با برد هوشمند تعاملی استفاده گردد.

 • درگیری با (موضوع) درس

به نظر می رسد دانش آموزان از کار با فناوری  برد هوشمند لذت  می برند و به سرعت تکنیک دستکاری کردن نرم افزار را کسب می کنند و  در یادگیری فعالانه مشارکت دارند.

 • پاسخ سریع

دانش آموزان بازخورد فوری در هنگام کار با برد هوشمند دریافت می کنند- و از اشتباه کردن هراسی ندارند.آن ها اعتماد به نفس پیدا می کنند و با این شناخت که انعطاف پذیری و قابلیت در نرم افزار یه این معنی است که آن ها از طریق امتحان و خطا می توانند یاد بگیرند، ریسک می کنند.در طول مسیر اشتباه می کنند و از طریق مفهوم « چه اتفاقی می افتد اگر ؟» یاد می گیرند.

این بازخورد، اجازه می دهد تا دانش آموزان برای امتحان وتایید ایده ها و همکاری با دیگران در کلاس ،تصمیم گیری نمایند.بحث و تبادل نظر و تبیین آنچه شما می دانید و درک  می کنید و نشان دادن آنچه شما می توانید انجام دهید،همگی در مجموع  از ویژگی های کلیدی آموزش موثر کل کلاس با برد هوشمند تعاملی است.

 

جایگزین هایی برای برد های هوشمند

 

تعداد زیادی جایگزین یا فناوری های مکمل برای استفاده در کنار برد های هوشمند وجود دارد و سطوح مختلفی از تعامل در محیط کلاس درس را پیشنهاد می کند.

تبلت پی سی
تبلت پی سی
 • تبلت پی سی

شما می توانید از یک  تبلت و ارتباط بی سیم به یک پروژکتور بی سیم و یا رایانه برخوردار از فناوری بی سیم که به طور فیزیکی به یک پروژکتور متصل شده، استفاده کنبد.در نتیجه این امکان بوجود می آید تا محتوا به طور مستقیم به تبلت ارسال شده و سپس بر روی صفحه برد معمولی  یا پرده نمایش پخش شود. این مزیت را دارد که سطح نوشتاری سیار شود ، اما با سرعت(پایین) ارتباط بی سیم مشکل دارد. در بسیاری از موارد تصاویر سریع متحرک مانند فیلم ، سرعت ضعیفی دارند.

 • ال سی دی تبلت لمسی/صفحه TFT

شباهت به تبلت پی سی دارند اما  نیاز  دارند تا به طور فیزیکی به یک رایانه مجزا متصل باشد، به صورتی که در واقع  یک مانیتور فلت لمسی می باشد . این مزیت را دارد که ارزان تر از تبلت پی سی باشد و بتواند تصاویر متحرک پرسرعت مانند فیلم را نمایش دهد، اما عیب این ال سی دی تبلت  این است که ثابت و غیر متحرک است .

 • ماوس بی سیم و صفحه کلید

ماوس بی سیم و صفحه کلید همراه با  یک پروژکتور چند رسانه ای استفاده می شوند.ماوس و صفحه کلید ،از سطح محدودی از تعامل برخوردارند، اما ممکن است جهت نمایش  بسیاری از  برنامه ها مناسب باشد.

 

مسائل مربوط به مدیریت مدرسه

 

 

مدیریت مدرسه
مدیریت مدرسه

عناصر اصلی برای یکپارچه سازی موفق برد های هوشمند

 

برای حصول اطمینان از یکپارچه سازی موفق آمیز فناوری برد هوشمند در محیط آموزش و یادگیری ، تعدادی از عناصر کلیدی را باید در نظر گرفت:

یک  نیازسنجی برای حصول اطمینان از خرید مناسب ترین برد هوشمند و پروژکتور انجام دهید و این که در وهله ی اول  برد هوشمند در بهترین موقعیت در مدرسه وکلاس درس قرار گیرند.

 • با در نظر گرفتن تمام ملاحظات ایمنی و بهداشتی ،مطمئن شوید که برد هوشمند و پروژکتور به طور مناسبی نصب شده باشند.
 • پس از مدت کوتاهی از برگزاری دوره آموزشی، قابلیت آموزشی معلمان را پیگیری نمایید و اطمینان حاصل کنید که معلمان به طور کامل به دانش و ایده ها برای چگونگی استفاده از  کامل از  فناوری جدید توانمند شده باشند.

 

نیازهای خود را تعریف کنید

بررسی عوامل زیر به شما کمک خواهد کرد تا مطمئن شوید که مناسب ترین برد را انتخاب کرده و آن را با موفقیت همگام کنید

انتخاب یک برد هوشمند

داشتن یک برد هوشمند ،یک سرمایه گذاری کلان است و یک بخش از تجهیزاتی است که معلم به احتمال زیاد هر روزه با آن سروکار دارد. بهترین توصیه این است که سعی کنید قبل از خرید ،برد را امتحان کنید. سیستم های مختلفی را تست کنید و متوجه شویدکه معلمان مدرسه شما کدام برد را ترجیح می دهند.

قابلیت های ارائه شده توسط (سازنده) و منابع همراه ، نرم افزار عرضه شده با برد بسیار مهم اند – چقدر استفاده از نرم افزار آسان است؟ آیا همه چیزهایی که شما به آن نیاز دارید را انجام می دهد؟

به رنج گسترده خدمات ارائه شده توسط تامین کننده / فروشنده نگاه بیاندازید و این که چه مقدار پشتیبانی پس از نصب برد انجام می شود. به همین ترتیب هم با سایر معلمان و مشاوران  صحبت کنید به طور کلی، داشتن فقط یک نوع برد در مدرسه بسیار آسان تر مدیریت می شود.اگر در حال خرید برد های هوشمند دیگر هستید، بررسی کنید که آیا همه کاربران با عملکرد، اطمینان و قابلیت استفاده بردهای موجود رضایت دارند.

انتخاب تجهیزات ویدئو پروژکتور

هنگام خرید و استفاده از یک ویدئو پروژکتور به همراه برد هوشمند، تعدادی مسائل فنی جهت بررسی وجود دارند و باید به عنوان یک جنبه ازتجزیه و  تحلیل مورد نیاز شما دانسته شوند. این عوامل عبارتند از:

 • شدت روشنایی (انسی لومن)     

شدت روشنایی ویدئو پروژکتورها که یکی از مهم ترین مشخصات فنی دستگاه به شمار می رود،بر اساس انسی لومنز (ANSI lumens ) یا به اختصار «لومنس» محاسبه می شوند. هر چقدر که پروژکتوری روشنایی بیشتری داشته باشد،میزان انسی لومنس بالاتری دارد و گران تر هستند. برخلاف باور عموم،همیشه شدت روشنایی بیشتر،نشانه بهتر بودن نیست و هیچ قاعده بخصوصی با توجه به خروجی مطلوب لومن وجود ندارد. با این حال، عوامل مشخصی برای اطمینان از این که پروژکتور شما برای استفاده مورد نظر تان ،نه بیش از اندازه روشن است و نه بیش از اندازه کم، وجود دارد. ( راهنمای کامل و جامعی درباره شدت روشنایی ویدئو پروژکتور در سایت به پرایس قرار دارد که جهت مطالعه می توانید به این پیوند مراجعه کنید : آگاهی از شدت روشنایی یا انسی لومن در هنگام خرید ویدئو پروژکتور

 • نسبت کنتراست

کنتراست تصویر  بدین صورت است  : کنتراست بالاتر،رنگ های روشن تر.  به عنوان مثال کنتراست  ۱ به ۴۰۰  (۴۰۰:۱)کنتراستی بهتر از ۱ به ۳۰۰  تولید می کند. دست کم یک  نسبت کنتراست :۱:۴۰۰ توصیه شده می بایست  حتی در پروژکتورهایی با لومن پایین تر تصویر خوبی را تضمین نماید.

 • نوع لامپ / عمر لامپ

پروژکتورها از لامپ های مخصوص استفاده می کنند. به طور کلی عمر این لامپ ها بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ساعت است و  هزینه ای  بین ۶۰۰-۳۰۰ هزار  تومان ( در پروژکتور های غیر حرفه ای ) در بر دارند.ممکن است برخی از لامپ های  پروژکتور حاوی جیوه باشند. مهم است که برای جلوگیری از شکستگی، لامپ های جایگزین را در جای امنی نگهداری کنید.لازم است مدارس  با رعایت جوانب احتیاط مراقب لامپ های دور ریختنی باشند.در صورتی که فرایند صحیحی برای خاموش کردن پروژکتور و فرصت خنک شدن آن انجام نشود، عمر لامپ ممکن است به طور چشمگیری کاهش پیدا کند .

 • وضوح تصویر / رزولوشن

به طور کلی رزولوشن  یک پروژکتور یاSVGA (800×600)  و یا XGA (1024×768)  می باشد. بیشتر مانیتورهای کامپیوتر های پیشرفته رزولوشن  ۱۰۲۴×۷۶۸ را اجرا می کنند با این وجود رزولوشن ۸۰۰×۶۰۰   برای استفاده عمومی کفایت می کند. بسیاری از پروژکتورها می توانند رزولوشن بالاتری برای متناسب کردن با رزولوشن اصلی تقلید کنند؛ هر چند که این کار  منجر به کیفیت تصویر بسیار پایین تری خواهد شد .

 • اصلاح زاویه ای تصویر / Keystone correction

با این روش،اصلاح انحراف تصویر که به علت عمودی نبودن تصویر پروژکتور با صفحه نمایش  بوجود آمده را  امکان پذیر می کند( به طور مثال در هنگام نصب سقفی). اصلاح زاویه تصویر ، با کشیدن یا جمع کردن بالا یا پایین تصویر ؛ برای ایجاد یک مستطیل واقعی  بر روی صفحه نمایش  صورت می گیرد.

 • فاصله پرتاب تصور

پروژکتور ها دارای حداکثر و حداقل فاصله پرتاب (فاصله پروژکتور از صفحه نمایش)  برای اندازه تصویر تعیین شده می باشند.هنگام نصب یک پروژکتور مهم است که مطمئن شوید که پروژکتور مطابق  فاصله پرتابش ثابت شده باشد. در صورتی که خیلی نزدیک باشد ممکن است تصویر یا خارج از فوکوس قرار بگیرد و یا تمام صفحه نمایش را پر نکند. در صورتی که بیش از حد دور باشد ، ممکن است تصویر بیش از اندازه از صفحه نمایش بزرگ باشد.

 • برعکس کردن تصویر

ویدئو پروژکتور سقفی معمولا به صورت وارونه نصب می شود.اکثر ویدئو پروژکتورها گزینه ای برای معکوس کردن تصویر به صورت صحیح دارند. اما برخی از پروژکتورهای کوچکتر و قابل حمل این گزینه را ندارند.

 • پشتیبانی از PAL و NTSC

بسیاری از کشورها، از جمله تمام کشورهای اروپایی،از یک سیستم پخش به نام PAL استفاده می کنند.همه منابع ویدئویی مانند خروجی پخش دی وی دی دارای این فرمت هستند.سایر کشورهایی  از جمله امریکا از NTSC استفاده می کند. خرید پروژکتوری که ازهر دو استاندارد  PAL و  NTSC پشتیبانی کند، با هر دو فرمت سازگاری کامل خواهد داشت.

 • نسبت تصویر

منظور از نسبت تصویر، شکل صفحه نمایش مورد استفاده است. صفحه نمایش استاندارد تلویزیون و کامپیوتر،۴:۳ است و در تلویزیون صفحه پهن ۱۶:۹ می باشد.

 • کنترل از راه دور / Remote control

ضروری است که پروژکتور را دور از دسترس (افراد)نصب کنید. برخی از ریموت کنترل ها شامل دستگاه های اشاره کننده ای مانند اشاره گر لیزری یا ماوس برای کنترل  اشاره گر  روی صفحه نمایش می باشند. تعویض کنترل می تواند هزینه بر  باشد.

 • نوع ورودی/ Input type

کامپوزیت، S-Video، RGB و VGA   ورودی های مختلف هستند. ورودی کامپوزیت یک فیش استاندارد گرد  ۱ پین است که اغلب در دوربین ها دیده می شود. S-Video یک فیش گرد ۴ پین است که در برخی از دی وی دی / ویدئو پلیر ها دیده می شود و نسبت به کامپوزیت کیفیت تصویر بهتری دارد.RGB معمولا از SCART و یا VGA ارسال می شود. بسیاری از دستگاه های می توانند خروجی RGB از طریق یک SCART بدهند، اما به طور کلی کابل وی جی ای(VGA)مربوط به کامپیوتر است و  به پروژکتور اجازه می دهد تا درعوض مانیتور کامپیوتر استفاده شود.

 • ورودی و خروجی صدای استریو

بیشتر پروژکتورها داری بلندگوی داخلی هستند، ولی  عموما کوچک و کم صدا می باشند. بنابراین داشتن یک منبع صدای اکسترنال توصیه می شود. اگر پروژکتوری تنها یک بلندگو داشته باشد، مطمئن شوید که پروژکتور هر دو چانل(چپ و راست )  استریو را به یکی میکس نماید،  به طوری که صدا خراب نشود.

 • حالت صرفه جویی یا اقتصادی

این حالت باعث کم شدن نور لامپ برای افزایش عمر لامپ می باشد. برای مثال، یک پروژکتور  ۱۵۰۰لومن ممکن است نور لامپ را به ۱۰۰۰ لومن کاهش دهد و عمر لامپ را از  ۲۰۰۰به ۳۰۰۰ ساعت افزایش دهد.

 • خنک کننده (فن) 

پروژکتورها گرمای زیادی تولید کرده و از فن جهت کنترل درجه حرارت استفاده می نمایند.باید دقت شود که فیلتر ها تمیز نگه داشته شوند و تهویه هوا بدون مانع انجام شود.عدم انجام این کار می تواند به پروژکتور آسیب برساند و یا عمر لامپ را کاهش دهد.خصوصا این موضوع در صورتی مهم است که پروژکتور سقفی داشته باشید که به طور برعکس نصب شده باشد، به نحوی که  ممکن است منفذی رو به سقف داشته باشد که در نتیجه آن، گرد و غبار در آن بتوانند جمع شود.

 • زمان گرم / سرد شدن

ممکن است آماده شدن برخی از پروژکتورها قبل از این که تصویر پایدار و روشن شود، چند دقیقه طول بکشد و همین طور در زمان سرد شدن ( لامپ خاموش است اما فن به خنک کردن پروژکتور ادامه می دهد) .این کار به ویژه باید در زمانی که از پروژکتور سیار استفاده می شود، مورد توجه قرار گیرد. خاموش  کردن یک پروژکتور قبل از اتمام فرایند سرد شدن،می تواند به پروژکتور و لامپ صدمه وارد کند.

 

موقعیت( محل قرار گرفتن تجهیزات )

محل قرار گرفتن ویدئو پروژکتور
محل قرار گرفتن ویدئو پروژکتور

 

می بایست بررسی دقیقی برای محل قرار گرفتن تجهیزات انجام شود و این ممکن است که درنوع  انتخاب برد هوشمند و ویدئو پروژکتور شما تاثیر بگذارد. با دقت نظر درباره محل قرار گرفتن تجهیزات در کلاس از لحاظ دید و در دسترس بودن فکر کنید و اطمینان حاصل کنید که برد در ارتفاع مناسبی برای استفاده دانش آموزان قرار گرفته باشد.

برد های هوشمند  نصب شده بر روی دیوار بزرگتر و محکم تر هستند، اما مطمئن شوید که هر کسی که از برد هوشمند استفاده می کند، بتواند به تمام نقاط برد  دسترسی داشته باشد. برد های هوشمند متحرک  معمولا کوچک ترند و به راحتی بین کلاس ها جابجا می شوند.با این وجود، تنظیم آن ها ( تا ۲۰ دقیقه ) زمان می برد و در صورت ضربه خوردن در هنگام استفاده ، به کالیبره کردن نیاز دارند. در صورتی هم که دائما جابجا شوند، احتمال آسیب خوردن بسیار بالاتری دارند.

اگر پروژکتوری با وایت برد معمولی استفاده می شود، مطمئن شوید که سطح صفحه  در معرض  نور مستقیم خورشید قرار نگیرد. ممکن است به پرده یا کرکره جهت جلوگیری از ( تابش نور) نیاز باشد.اغلب پروژکتورهای ثابت ،به سقف نصب می شوند به نحوی که فضای بین پروژکتور را افزایش داده و  از نور انداختن پروژکتور جلوگیری کرده و  احتمال آن را کاهش می دهند.سایه کاربر( بر روی برد)، در هنگامی که پروژکتور به سقف نصب است کمتر مزاحمت ایجاد می کند  و زیر نوک قلم می افتد. و هنگامی که پروژکتوری در سطح پایینی نصب شده باشد، کاربر سعی می کند در وسط سایه دست خود بنویسد.

در صورتی که پروژکتور به سقف نصب شود ،بایست توجه ویژه ای برای چک کردن آزبست در نظر بگیرید. پروژکتورهای سیار، به یک جایگاهی مثل یک پایه یا میز  نیاز خواهند داشت. زمان صرف شده برای اتصال کابل ها بین کامپیوتر، پروژکتور و برد هوشمند جهت کالیبره کردن برد  نیز باید در نظر گرفته شود.بسته به موقعیت پروژکتور، ممکن است کابل کشی های طولانی برای برق رسانی و منبع ویدئو به پروژکتور مورد نیاز باشد.پروژکتورهایی سقفی به کابل کشی که از سقف رد شده و به جعبه ترمینال برسد ، نیاز خواهند داشت .

توصیه می شود که زمانی که کابل کشی انجام شد، از آنجایی که افزودن کابل در نوبت بعدی ممکن است هزینه بر باشد، کابل های مکملی نصب گردند. جعبه ترمینال  هم به صورت فلزی و هم پلاستیکی موجود است. واحد های سیار به توجه بیشتری از جنبه سلامت و ایمنی نیازمندند به طوری که شما کابل هایی در سرتاسر طبقه خواهید داشت که برای جلوگیری از قطع شدن، نیاز به پوشش دارند .

لوازم جانبی

فکر کنید که به چه لوازم جانبی در کنار کامپیوتر، ویدئو پروژکتور و برد هوشمند نیاز پیدا خواهیدکرد. ممکن است که لازم باشد که  یک پرینتر، اسکنر، ویدئو پلیر ( متصل به ویدئو پروژکتور) ،بلندگو، میکروفون، تجهیزات تخصصی برای موضوعاتی( مانند دیتا لاگر، میکروسکوپ، و دوربین دیجیتال) و دستگاه های از راه دور مانند صفحه کلید، gyromouse و یا دستگاه های رأی گیری، در نظر بگبرید.

نرم افزار

از آنجایی که  یک برد هوشمند، اساسا یک دستگاه اشاره گر ( همانند یک ماوس) محسوب می شود، هر نرم افزاری که فقط به یک ماوس برای کارکردن نیاز داشته باشد، نه یک صفحه کلید می تواند با برد هوشمند استفاده شود. بسیاری از پکیج های ویژه برد هوشمند موجود هستند و ارزش بررسی کردن را دارند که ببینیم چه دسته نرم افزارهایی با برد هوشمند اجرا می شوند.

اتصال به کامپیوتر و شبکه

شما باید به دقت به کامپیوتری که کنترل برد هوشمند را در دست خواهد گرفت ، توجه کنید.آیا طوری به شبکه مدرسه متصل شده است ،که معلمان بتوانند منابع را به اشتراک گذاشته و دانش آموزان  بتوانند به فایل هایی که با کل کلاس کار کرده اند دسترسی پیدا کنند؟ خواه این دسترسی در زمانی که به تنهایی کار می کنند  باشد یا با هم کلاسی شان. آیا شما به کامپیوتری نیاز دارید که جهت دسترسی به اینترنت، برد هوشمند را کنترل نماید؟هم چنین شما ممکن است خواستار بررسی قابلیت امکان متصل شدن به کامپیوتر یا لپ تاپ دیگر هم ، بدون داشتن اتلاف وقت بابت قطع یک کامپیوتری که به طور ثایت وصل شده است، باشید.

پشتیبانی فنی

قبل از صرف هزینه برای برد های هوشمند، مدارس باید اطمینان حاصل کنند که می توانند سطح مطلوبی از پشتیبانی فنی را داشته یا هزینه نمایند.ممکن است کارشناسان فنی به مقداری آموزش نیازمند باشند و باید به طور کامل از قابلیت های برد هوشمند آگاهی پیدا کرده و هم چنین به طور کامل به نرم افزار عرضه شده با برد مسلط باشند. به علاوه آن ها باید قادر به نصب و مدیریت نرم افزار درخواستی معلمان باشند و بتوانند به انجام وظایف محوله مانند منابع «دیجیتالی».از جمله تبدیل کاست صوتی و مطالب  VHS به فایل های دیجیتال یا دانلود و ذخیره مطالب خریداری شده در شبکه محلی، بر اساس  رعایت قانون کپی رایت، توانایی داشته باشند

هزینه های اضافی

ممکن است متحمل هزینه های دیگری، مانند (خرید) پرده یا پرده کرکره شوید. حتی اگر پروژکتورهای پیشرفته بتواند در یک اتاق روشن کار کنند، اما تعداد کمی پروژکتور  هستند که می توانند در برابر برخورد نور مستقیم آفتاب به صفحه نمایش کار کنند.داشتن یک کامپیوتر برای راه اندازی برد هوشمند، تنظیم بلندگو،نرم افزارجانبی و آموزشی نیز ضروری است که برای برآورد هزینه کلی برد هوشمند در نظر بگیرید.

وارانتی

همیشه  اطمینان حاصل کنید که  سیستمی که شما  انتخاب می کنید  از وارانتی کامل برخوردار باشد. به استثنائات وارانتی مانند لامپ نصب شده در پروژکتورکه گاهی اوقات می تواند تحت پوشش وارانتی کمتری قرار بگیرید ، توجه نمایید.

امنیت

لطفا توجه داشته باشید که پروژکتورها به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به اقلام مورد علاقه سارقان شده اند؛ بنابراین احتیاج پیدا می کنید تا اقدامات احتیاطی مناسبی جهت حفاظت از تجهیزات تان اتخاد کنید. تدابیر امنیتی استاندارد  (مانند ultraviolet pens/data tagging ) و امنیت فیزیکی (مانند قفل و یا حفاظ) می بایست برای محافظت از پروژکتورها استفاده شود. پروژکتورهای سقفی، در صورت عدم حفاظت به راحتی می تواند باز شوند. برخی از پروژکتورها از اقدامات امنیتی تعبیه شده ای  مانند پین کد برخوردارند. کاتالوگ بردهای هوشمند گزینه های امنیتی مختلفی را به طور مشروح توضیح داده اند   و به عهده مدرسه و نهاد آموزشی منطقه است که مراقبت کافی برای جلوگیری از سرقت را در نظر بگیرند.

 

آموزش و پشتیبانی

آموزش

آموزش فقط محدود به یک زمان نیست.آموزش نحوه نگهدای و استفاده از تجهیزات و نرم افزارها مورد نیاز خواهد بود. مطمئن شوید که اطلاعات نوشته شده را از فروشنده دریافت کرده اید که در کلاس درس و جلسات آموزش کل مدرسه بتواند در دسترس باشد.آموزش مهارت های برد هوشمند ضروری است و یک دوره کوتاه از جانب فروشنده برد هوشمند و یا آموزش پرورش ناحیه می بایست برگزار گردد.با این وجود،یادگرفتن بکار بستن این مهارت ها یک فرایند طولانی مدت است و می بایست در رابطه با جنبه های دیگر آموزش درنظر گرفته شود.به طور مثال،شما می توانید از برد هوشمند در فراگیری سواد اطلاعاتی (literacy) و گسترش مهارت های آموزش سواد اطلاعاتی به طور همزمان استفاده کنید.

هنوز ممکن است برخی از معلمان نیازمند کسب آموزش مهارت های پایه مانند یادگیری سازماندهی فایل ها به پوشه ها و شناخت انواع فایل های مختلف (مانند doc .jpg .wav .mpeg) باشند این ها مهارت های ضروری برای استفاده موثر از منابع دیجیتال تدریس و یادگیری کلاس هستند.

معلمان نیز جهت آشنایی با ویژگی های فناوری و به بررسی این که چگونه با استفاده از برد هوشمند روش های تدریس آن ها و استراتژی ها رشد پیدا خواهند کرد، به فرصت نیاز دارند.

پشتیبانی فنی

معلمان نیز باید اطمینان داشته باشند که در هنگام ضرورت، پشتیبانی فنی می شوند.تعمیر و نگهداری عمومی از قبیل تمیز کردن و جایگزینی فیلترهای پروژکتور و تعویض لامپ های را می توان به سادگی طبق دستورالعمل انجام داد و به یک متخصص آموزش دیده نیازی نیست، به خصوص اگر از برد به صورت روزانه استفاده می شود باید به سرعت به عیب یابی وتعمیر برد هوشمند رسیدگی شود.

مراقبت و نگهداری

باید دقت شودکه در مورد تجهیزات طبق برنامه تعمیر و نگهداری پیشنهادی کارخانه اقدام شود. این اقدامات ممکن است شامل تمیز کردن منظم و  تعویض فیلترهای  پروژکتور و استفاده از محصولات پاک کننده مخصوص برای سطح برد هوشمند گردد .باید توجه داشت که فرصت بدهیم ویدئو پروژکتور قبل از تعویض لامپ ، قطع برق و یا جابجایی، سرد شود.

 

مسائل مربوط به مدیریت کلاس درس و مثال ها

به منظور بردن بیشترین بهره از برد هوشمند درکلاس درس خود، نیاز به برنامه ریزی برای استفاده از منابع دیجیتال و مبتنی بر وب خواهید داشت.در حال حاضر وفور منابع دیجیتال رایگان و پولی  برای واقعا موثر کردن تدریس و یادگیری وجود دارد – مهمترین چیز،دانستن این نکته است که چگونه ، یک منبع با کیفیت را سریع پیدا کنیم.

پیدا کردن و استفاده از منابع دیجیتال مناسب

ممکن است راهنمایی های زیر، به شما در پیدا کردن و استفاده از منابع دیجیتال جهت پشتیبانی ازاستفاده برد هوشمند در کلاس درس کمک نماید.

به یاد داشته باشید که در صورتی که شما بتوانید فایل های تصویری، صدا و فیلم را از اینترنت دانلود کنید ، ممکن است که تحت قانون کپی رایت(حق نشر) باشند. شما و دانش آموزان تان باید اطمینان حاصل کنید که تنها از فایل هایی که مشکلی با حق نشر ندارند ، استفاده کنید و یا این که مجوز استفاده از این فایل هارا داشته باشید.
• زمانی که شما منابع مناسب را پیدا و ذخیره کردید، مطمئن شوید که آنها به طور مناسبی تگ یا نام گذاری شده باشند، به طوری که سایر معلمان و دانش آموزان نیز بتوانند آنها را در شبکه محلی شما جستجو کنند.

استفاده از تخصص دیگران

• از همکاران سایر مدارس بپرسید که از چه چیزهایی استفاده می کنند و چه توصیه هایی دارند.
وب سایت The Teacher Resource Exchange (TRE) پایگاه داده ای است که مناسب منابع و فعالیت های طراحی شده برای کمک به پرورش معلمان و به اشتراک گذاری ایده ها برای تمرین خوب می باشد. تمام منابع در این سایت توسط متخصصان رشته بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود که منابع از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار باشند.
بسیاری از مسئولان آموزش و پرورش منطقه دارای شبکه آموزش مخصوص خود می باشند که در آن جا منابع مبتنی برپایه وب را توصیه می کنند. همیشه می توانید از وب سایت های آموزش و پرورش مناطق دیگر نیز بازدید کنید.  به طور مثال ( سایت های مفید آموزشی و هوشمند سازی ) .

 

نکات و راهنمایی ها

ویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکتور
 • مطمئن شوید که فضای زیادی در مقابل و هم در طرفین برد هوشمند کلاس وجود داشته باشد؛ به طوری که بتوانید به آسانی اطراف برد بروید و به راحتی به تمام قسمت های صفحه نمایش بدون ایستادن در مقابل نور پروژکتور دسترسی داشته باشید.
 • مطمئن شوید که برد هوشمند در ارتفاعی نصب شده باشد که قد دانش آموزان به آن برسد و بتوانند به آسانی استفاده کنند. ممکن است که برای دانش آموزان قد کوتاه به زیرپایی نیاز پیدا کنند.
 • به جای اینکه صرفا متکی به اسپیکرهای داخلی خود پروژکتور باشید از بلندگوها یا اسپیکرهای جانبیبرای نصب بر روی دیوار استفاده کنید. به این دلیل که صوت از کیفیت بهتری برخوردار باشد و صدا در کل کلاس بهتر پخش شود. در صورتی که در هنگام نصب پروژکتور و برد هوشمند نسبت به نصب اسپیکر اقدام کنید، به صرفه تر است.
 • از فونت و اندازه ای استفاده کنید که برای افراد آخر کلاس هم به راحتی قابل دیدن باشد.
 • از رنگ های پس زمینه به غیر از سفید استفاده کنید – رنگ های مات وملایم می توانند به بهبود خوانایی کمک کنند. اگر شما  با تابش خیره کننده نور از پنجره فاقد پرده مشکل دارید، سعی کنید که از ترکیب کنتراست بالا مانند پس زمینه سیاه با متن های  سفید یا زرد استفاده کنید.
 • هنگام کار با برنامه های کاربردی از صفحه کامل استفاده کنید. به عنوان مثال در هنگام مشاهده یک وب سایت با استفاده از اینترنت اکسپلور، از کلید F11 برای حذف تمام نوار ابزارهای بالای صفحه استفاده کنید. این کار باعث می شود که صفحه وب خود را در یک صفحه نمایش بسیار بزرگتر نمایش دهید و صفحه را قابل رویت تر کنید.
 •  نزدیک به برد هوشمند  برای زمانی که شما و یا دانش آموزان می خواهید  متنی را اضافه کنید، یک صفحه کلید بی سیم قرار دهید. هر زمانی که نیاز به وارد کردن متنی داشتید، این کار موجب صرفه جویی در وقت  شما برای مراجعه(مکرر) به کامپیوتر می شود.( خوشبختانه در مدل های جدید مانند SITRO ، شما مستقیما با استفاده از قلم مخصوص برد و یا حتی با انگشت دست قادر به نوشتن مطلب بر روی برد هوشمند هستید) .
 • اگر می خواهید که از یک وب سایت در درس استفاده کنید، اسم سایت را در فهرست علاقه مندی هایتان اضافه کنید favourites/bookmarks) ( تا بدون نیاز به تایپ در آدرس های پیچیده وب به آن دسترسی داشته باشید.به یاد داشته باشید که  محتوای سایت را به طور منظم  بررسی کنید تا مطمئن شوید که از زمان آخرین بازدید شما تغییر نکرده باشد.
 • از «ابزار شناور» (floating tools) برای اضافه کردن یادداشت ها و توضیحات بر روی هر صفحه ای از مانیتور رایانه تان استفاده کنید: خواه از نرم افزار ورد، ارایه (پرزنتیشن)و یا اینترنت استفاده میکند، شما می توانید متن را برجسته/هایلایت کرده و از قلم های رنگی مختلف برای اضافه کردن نظرات در هر صفحه ای که در صفحه نمایش ظاهر می شود ، استفاده نمایید.
 • سعی کنید اسناد را طوری تهیه کنیدتا نیازی به بالا و پایین بردن صفحه نداشته باشید- به جای قرار دادن سه پاراگراف در یک صفحه، سه صفحه یک پاراگرافی داشته باشید. فضای خوبی برای گذاشتن فضا برای حاشیه نویسی و نظرات قرار دهید، که در صورتی که به بالا و پایین بردن سند نیازی نباشد،آن صفحه باقی بماند
 • اگر صفحه ها را برای استفاده دانش آموزان ایجاد می کنید، متن را در دو سوم پایین صفحه قرار دهید.این کار دانش آموزان را قادر می سازد تا به آیتم هایی که نیاز دارند به آسانی دسترسی پیدا کنند.
 • درصورتی که شما در طول مرحله مقدماتی درس،کار را حاشیه نویسی کرده اید، فایل را در درایو شبکه با یک اسم مناسب ذخیره کنید تا دانش آموزان هم در هنگام کار کردن در نوبت بعدی بتوانند دسترسی داشته باشند. به آن ها بیاموزید که فایل هایشان را با نام های مناسب ذخیره کنند، به نحوی که آن ها بتوانند در طول بررسی و جلسه عمومی کارهایشان را پیدا کرده و نشان بدهند .
 • هنگامی که ارایه (پرزنتیشن) خود را آماده می کنید از تصاویر و صداهای رایگان برای نشان دادن نکات تدریس استفاده نمایید و یا محرکی (stimulus)برای بحث تهیه کنید.یک تصویر می تواند ارزش هزار کلمه را داشته باشد.
 • به نیازهای دسترسی تک تک دانش آموزان تان توجه کنید. استفاده از رنگ هایی با کنتراست بالا، دستگاه های شخصی و پخش کننده و شیوه های مختلف تدریس می تواند در این بین کمک کند که مطمئن شویم همه دانش آموزان می توانند از تجارب یادگیری ارائه شده توسط برد های هوشمند بهره مند شوند.

توسعه استراتژی های آموزشی شما با برد های هوشمند تعاملی

این بخش تشریح می کند که  چگونه استفاده از فناوری ،می تواند جایگزین روش های آموزشی موجود بوسیله تحول آموزش و سرعت بخشیدن به پیشرفت فراگیری بچه ها گردد.

هوپر و ریبر (۱۹۹۵) به توصیف پنج سطح مختلف پذیرش فناوری در کلاس می پردازند.این مراحل شامل آشنایی، بکارگیری، تلفیق،جهت گیری مجدد، و تکامل می گردد. و از این سطح ها در صفحه دیگر برای بررسی پیشرفت ممارست معلم با فناوری برد هوشمند استفاده می کنیم .

 

جایگزینی

انتقال

انتقال

جایگزینی

سطح آشنایی(familiarization)، اولین دفعه ای است که معلم با برد هوشمند مواجه می شود، به طور مثال این آشنایی می تواند در یک جلسه آموزشی یا در طول یک جلسه معارفه کل مدرسه انجام شود. در این مرحله، معلم از دست آوردهایی که این فناوری میتواند ارایه دهد ، اطلاع می یابد؛ اما فرصت عملی کردن آن را به روش مستمر ندارد.هر چند این این طور می تواند باشد که معلم علاقه مند است ،اما لزوما دسترسی مناسب به فناوری در کلاس های درس شان ندارند. هم چنین می تواند به این واقعیت بستگی داشته باشد که معلم  بعضی آموزش ها را در خصوص قابلیت های فنی برد هوشمند دیده است اما هنوز به درک بالقوه ای از نظر تعامل و بکاربستن آن نرسیده است. معلمان ممکن است در این مرحله از تکنولوژی برای پشتیبانی از ارایه ساده بصری (مطالب)در کلاس استفاده نمایند .

معلمان در مرحله بعدی، یعنی بکارگیری (utilisation) ، آغاز  به معرفی این فناوری در محیط کلاس درس با تناوب منظم تری می نمایند، ولی در حال جایگزینی  تکنیک ها و استراتژی های آموزشی هستند که قبلا بدون فناوری تعاملی از آن ها  استفاده می کرده اند در این مرحله معلم در حال جایگزین نمودن منابع کلاس  مانند پروژکتور دیجیتال اورهدی که  متصل به یک کامپیوتر یا فلپ چارت است، می باشد . با این وجود، استفاده از فناوری در این مرحله هم هنوز می تواند بهره وری یا اثربخشی آموزش و یادگیری را افزایش دهد. امکان حاشیه نویسی بر روی صفحه نمایش، وضوح متن، توانایی ذخیره تغییرات کار و آسان شدن این که چه منابعی می تواند اصلاح و استفاده شوند، در مجموع برای این هدف است که به بهبود یادگیری کمک کند. با این حال ، در صورتی که مشکلات فنی بوجود آید، معلم به آسانی استفاده از  این  فن آوری را به دلیل این که برای حفظ علاقه دانش آموزان کافی نبوده، کنار می گذارد.

انتقال

تلفیق(integration) و یا مرحله “دستیابی به موفقیت” معلمی را توصیف می کند که به استفاده از فناوری برد هوشمند متعهد شده است و آن را به عنوان بخش ضروری از آموزش و یادگیری باکیفیت بالا در نظر می گیرد. یک معلم در این سطح، فناوری را در برنامه ریزی درسی و تدریس روزانه بکار می بندد. «کاربردپذیر» بودن فناوری مهمترین ویژگی یا مشخصه این مرحله است. برای بسیاری از معلمان این مرحله نشان از آغاز یک مسیر هیجانی توسعه حرفه ای است و حتی گرایشی فراتر به سوی یکپارچگی فناوری می باشد.

 

سطح چهارم جهت گیری مجدد(reorientation) است. معلمان در این سطح به عنوان« فراگیران پیشرو» محسوب  می شوند،که از طریق فرصت های فراهم شده توسط این فناوری، همراه با دانش آموزان به یادگیری شان ادامه می دهند. آنها آغاز به جستجوی آنچه که فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)  ارائه می کند هستند، و با پرورش استراتژی های تدریس خود و فرصت های جدیدی که برد هوشمند برای آن ها فراهم می سازد ، برای گسترش آموزش و یادگیری دانش آموزان شان شور و شوق دارند.

معلمان در سطح تکامل(evolution) با ادامه روند تحول و استفاده از تجارب آموزش و یادگیری در سراسر برنامه درسی با بهره گیری از این فناوری، این ایده را یک گام فراتر برداشته اند. در این مرحله،معلم محیط انعطاف پذیری به منظور پاسخ گویی به نیازهای هر یک از فراگیران  ایجاد کرده است.معلم در یکپارچه سازی ایده ها و طیف وسیعی از منابع الکترونیکی جهت پاسخگویی به نیازهای  فراگیران اطمینان دارد.معلمان قادر به آماده کردن شیوه های مختلف یادگیری برای نیازهای گوناگون است و در برابر ایده ها و توسعه های جدید، با دید باز برخورد می کند.آن ها پیوسته در جستجوی استراتژی های جدید برای بهبود تجارب یادگیری پیشنهادی به دانش آموزان هستند.

 

نباید به این مراحل( ذکر شده ) به عنوان اهداف پیشرفت جداگانه و یا به عنوان نوعی از سلسله مراتب (کسب)صلاحیت در استفاده از برد هوشمند در آموزش مطلب درسی نگاه شود. معلمان به بسیاری از حوزه های مختلف یادگیری می پردازند و در حال توسعه بسیاری از تکنیک های جدید جهت ادغام موفقیت آمیز این فن آوری با تمرینات کلاس شان می باشند. مثال های زیر به ذکر نمونه هایی از مراحل بالا در ارتباط با سواد اطلاعاتی و ریاضیات می پردازد:

معلمی روش تدریس توالی اعداد در ریاضیات را با پرورش مهارت های پرسش با استفاده از  یک برنامه آموزش تعاملی تغییر داده است.او کودکان را به امتحان کردن و بیان فرضیه در مورد توضیحات مختلف تشویق می کند.او «چه می شود اگر …؟ » را سوال می کند و از طریق ماهیت تعاملی برنامه این کار را تسهیل می نماید.در حالی که تکنیک های ICT مورد نیاز معلم کم می باشد،اما انتظاری که از  اعتماد به نفس معلم و آگاهی از موضوع هست ، بالا می باشد.

همان معلم در حال جایگزین کردن استراتژی های موجود در هنگام ایجاد فهرست برای بازگو کردن متنی در سواد اطلاعاتی می باشد.معلم صفحه نمایش را تقسیم می کند و متن را  از یک متن نمونه به فهرست اسامی کپی می نماید  می توان متن را  برای استفاده در مرحله بعدی اصلاح، ذخیره و قابل انطباق کرد.در اینجا تکنیک های فناوری اطلاعات مورد نیاز معلم مهم تر هستند و هر چند که این یک روش کارآمد و موثر برای ایجاد یک فهرست اسامی است، اما همان درس بدون استفاده از فن آوری هم می تواند ارایه شود.

 

تحقیقات درباره برد هوشمند چه می گویند؟

در مورد پیشینه تحقیق

از آن جایی که بردهای هوشمند تعاملی، فناوری نسبتا جدیدی می باشند؛پیشینه ادبی زیادی مربوط به آن در مجلات علمی داوری شده، وجود ندارد؛ با این حال، تعدادی از پروژه های تحقیقاتی توسط مدارس و مراکز آموزش و پرورش انجام شده است که اغلب گزارشات آن پژوهش ها در اینترنت قابل دسترس است.

هم چنین،تعداد مقالات موجود در مجلات آموزشی و حتی روزنامه های ملی نشان می دهد که علاقه زیادی به برد های هوشمند وجود دارد،هر چند این مقالات گرایش به تمرکز بر روی شواهد و نظرات روایتی دارد. لازم به ذکر است، اگر چه بسیاری از این گزارش های دید بسیار مثبتی از برد های هوشمند تعاملی را ارایه میدهند، اما  نیازهای هر مدرسه نیز متفاوت است، مهم است که در ارزیابی کاربرد وسیع تر این دست شواهد به قضاوت بنشینیم.

 

تجزیه و تحلیل بکتا از پیشینه تحقیق موجود

مزایای کلی

 • (داشتن قابلیت)تطبیق پذیری، با برنامه های کاربردی جهت تمام گروه های سنی ،در همه برنامه های درسی (Smith, A., 1999)
 • از آن جایی که معلمان قادر به ارایه برنامه های  مبتنی بر وب و سایر منابع می باشند، باعث افزایش زمان آموزش می شود (Walker, 2003)
 • فرصت های بیشتری برای تعامل و بحث در کلاس درس، به خصوص در مقایسه با سایر اشکال  فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می کنند  (Walker, 2003)
 • لذت بردن از درس را هم برای دانش آموزان و هم معلمان ،از طریق استفاده متنوع تر و پویاتر از منابع، با دستاوردهای مرتبط با انگیزه افزایش می دهد (Levy, 2002)

مزایا برای معلمان

 • در حالی که آموزش از مقابل کلاس انجام می شود، فرصتهای بیشتری برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در درس ها فراهم می شود (Smith, H., 2001).
 • از آن جایی که معلمان می توانند بر روی برد چیزی رسم کنند و بر طیف گسترده ای از منابع مبتنی بر وب حاشیه نویسی نمایند،خود انگیختگی و انعطاف پذیری معلمان افزایش می یابد (Kennewell، ۲۰۰۱).
 • معلمان می توانند مطالب برد را ذخیره و چاپ نمایندکه شامل انواع یادداشت نویسی در طول درس می شود، و دوباره کاری را کاهش داده و تصحیح مطالب را آسان می نماید (Walker, 2002) .
 • معلمان قادر به اشتراک گذاری و استفاده مجدد از مطالب آموزشی هستند که به کاهش حجم کار منجر می شود (Glover and Miller, 2001).
 • به طور جامعی گزارش شده که( بردهای هوشمند) ، به ویژه در مقایسه با استفاده از یک کامپیوتر در آموزش کل کلاس، استفاده آسانی دارند (Smith,H., 2001).
 • موجب تشویق معلمان به تغییر فن آموزش خود و استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، و تشویق به توسعه حرفه ای می گردد (Smith,A.,1999)

مزایای برد هوشمند برای دانش آموزان

 • لذت و انگیزه (یادگیری) را افزایش می دهد و فرصت های بیشتری جهت مشارکت و همکاری و پرورش مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان فراهم می سازد. (Levy, 2002)
 • نیاز به یادداشت برداری را کاهش می دهد؛ زیرا کاربران می توانند مواردی که بر روی برد نمایش داده می شود را ذخیره و پرینت بگیرند. دانش آموزان می توانند از عهده مفاهیم پیچیده تر ،در نتیجه ارایه مرتب تر، کارآمدتر و پویا تر مطالب برآیند.(Smith, H., 2001)
 • سبک های مختلف یادگیری می تواند جایگزین شود، به طوری که معلمان قادرند منابع مختلفی را برای تطبیق دادن با نیازهای خاص استفاده کنند. (Bell, 2002)
 • دانش آموزان می تواند در ارائه مطلب به همکلاسی های خود خلاقانه ترعمل کنند، که منجر به افزایش اعتماد به نفس آن ها می گردد (Levy, 2002)
 • با افزایش امکان دسترسی جهت کودکان و دانش آموزان کم توان ،(دیگر) دانش آموزان مجبور به استفاده از صفحه کلید برای استفاده از فناوری نیستند. (Goodison, 2002)

شاخصه هایی برای استفاده موثر از بردهای هوشمند

 • معلمان به دسترسی کافی به برد های هوشمند نیازمند اند،به طوری که بتوانند اعتماد به نفس پیدا کرده  و  از کاربردهایشان در تدریس استفاده کنند (Levy, 2002)
 • باید دانش آموزان از برد هوشمند به خوبی معلمان استفاده کنند(Kennewell، ۲۰۰۱)
 • آموزش باید متناسب با نیازهای فردی معلمان باشد (Levy, 2002)
 • معلمان به زمان کافی برای تبدیل شدن به کاربران با اعتماد به نفس و ایجاد مجموه ای از منابع جهت استفاده در تدریس خود نیازمندند (Glover and Miller, 2001)
 • لازم است ایده ها و منابع در بین معلمان اشتراک گذاری شوند (Levy, 2002)
 • لازم است برد هوشمند در کلاس طوری  قرار گیرد که مانع تابش نورخورشید و قرار گرفتن  بین پروژکتور و برد گردد. (Smith, H., 2001)
 • سطح بالایی از اعتماد و پشتیبانی فنی وجود دارد تا  مشکلات پیش آمده را به حداقل برساند (Levy, 2002)
یافته ها
یافته ها

شرح یافته ها

به طور کلی، همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، اثرات مثبت بردهای هوشمند ، بستگی به روش هایی دارد که از آن استفاده می شود.هر چند که پیشینه ادبی این فناوری هنوز در حال شکل گیری است، اما شواهدی دال براقدامات خوب و نتایج مثبت در سراسر برنامه درسی وجود دارد.

گلوور و میلر (۲۰۰۱) دریافتند که برد های هوشمند  (برای موارد زیر) استفاده شده اند:

 • با افزایش بازدهی، معلمان می توانند از انواع منابع مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بدون گسیختگی یا از دست دادن سرعت استفاده کنند.
 • با استفاده از مطالب جذاب تر برای توضیح مفاهیم، موجب گسترش یادگیری می شوند.
 • بردهای هوشمند باعث تغییر شکل یادگیری، ایجاد سبک های یادگیری جدید از طریق تعامل با برد هوشمند می شوند.

انگیزه

بالابردن انگیزه دانش آموزان به عنوان یک مزیت اصلی برد های هوشمند محسوب می شود. این دلایل  عبارتند از:

 • قابلیت های نمایشی آن ها  – وب سایت ها و فیلم ها می توانند به آسانی در آموزش استفاده شوند.
 • ایجاد سطح بالایی از تعامل – دانش آموزان از داشتن تعامل فیزیکی با برد ،دستکاری متن و تصاویر لذت می برند.
 • ظرفیت ارائه و گفتگو درباره تکلیف دانش آموزان – تمرکز کردن بر روی مطالب اصلی دانش آموز به ادامه کار کلاسی کمک کرده و اعتماد به نفس دانش آموزان را بالا می برد.

این امکان را به  دانش آموزان می دهد تا از برد های هوشمند طوری استفاده کنند تا سرگرم  مطالب آموزشی  شوند، که در نتیجه در افزایش انگیزه و فراگیری ضروری هستند  (Kennewell, 2001). مطالعات نشان می دهد که فواید انگیزشی با آشنایی بیشتر با برد کاهش پیدا می کنند. هر چقدر که دانش آموزان با نگاه مثبت تری به تاثیر آموزشی برد هوشمند نگاه کنند ، از آن استفاده بیشتر می کنند.(STCC, 2002)

توقعات از معلمان

معلمان، استفاده از برد های هوشمند رانسبتا آسان می دانند، اما کسب اعتماد به نفس در استفاده از آن ها ،مستلزم داشتن تعهد هم  از جنبه آموزش و هم اکتشاف مستقل است.گسترش مطالب آموزشی چند رسانه ای، افزایش قابل توجهی حجم کاری را در مراحل اولیه در پی دارد؛ هر چند که زمان تهیه  مطالب به محض این که رنجی از آن ها  ایجاد شود، کاهش می یابد. با این حال،  انتظاراتی که برد های هوشمند در دانش آموزان ایجاد می کنند، به طور مداوم  معلمان را جهت بهبود ارائه و محتوای درس ها تحت فشار قرار می دهد. ظرفیت اشتراک گذاری منابع از طریق شبکه مدرسه و اینترنت می تواند این حجم کاری را کاهش دهد، اما شواهد نشان می دهد که این مورد در حال حاضر کمتر انجام می شود. (گلوور و میلر، ۲۰۰۱).

مسائل عملی

درصورتی که ملاحظات عملی مانع استفاده ازبردهای هوشمند شود؛ معلمان در مورد تغییر شیوه آموزش خود برای استفاده از  برد های هوشمند مردد خواهند بود.عوامل کلیدی عبارتند از:

 • سهولت دسترسی – در صورتی که بردهای هوشمند به طور کامل به کار گرفته شوند؛ لازم است به عنوان بخشی از روال تمرین کلاسی در نظر گرفته شوند. (Greiffenhagen, 2000)
 • قابلیت اطمینان – گزارش های مطالعات انجام شده متفاوت است ،هر چند که به طور کلی، سطح اطمینان بالایی دارند؛ اما نقش برد های هوشمند در ارایه درس این ضرورت را ایجاد می کند که معلمان به برد ، ارتباط شبکه و تدارک پشتیبانی فنی آن  اعتماد داشته باشند.
 • ( از لحاظ ) دید در کلاس – مشکلات زمانی می تواند پیش آید که  نور خورشید به طور مستقیم به صفحه برد بتابد . (Levy, 2002)
 • تعیین مکان – باید برد در ارتفاع مناسبی نصب شود و رایانه و پروژکتور برای به حداقل رساندن خطر ناشی از کشیدگی سیم مکان یابی شوند.(Smith, H., 2001)

تحقیقات نشان می دهد که مشورت کردن با معلمان در مراحل اولیه می تواند مشکلات اصلی را کاهش داده و اطمینان یافت که فن آوری مطابق با نیازهای آموزشی مدرسه باشد.

ارزش پولی

هزینه برد های هوشمند،باعث داشتن توجه مهم به ارزش پولی آن ها شده است.تنها در صورتی که از بردها در جهت گسترش و انتقال یادگیری استفاده شود، هزینه های آن ها می تواند نسبت به راه حل های ارزان تری مانند صفحه نمایش پلاسما یا دیتا پروژکتور و وایت بردهای معمولی قابل توجیه باشد. تحقیقات نشان می دهد، در حالی که برخی معلمان استفاده کاملی از برد هوشمند می کنند، هنوز به صورت کلی از بردها به این صورت استفاده نمی شود.در یک مطالعه (گلوور و میلر، ۲۰۰۱)، به اتفاق معلمان به گزینه های کم هزینه تر علاقه نشان داده بودند.

 

 

سایر مطالب مرتبط:

ترجمه :www.behprice.com ( شرکت هوشمند سازان ایمن پردازش)

درباره نویسنده :

مترجم و نویسنده مطالب آموزشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *